Банкеръ Daily

Пари и пазари

Още една фирма ще се финансира от пазара за растеж ВЕАМ

Пазарът за растеж на малки и средни предприятия BEAM (Bulgarian Enterprise Accelerator Market), който  е организиран от "Българска фондова борса", и дава възможност за финансиране на дейността на тези фирми в България, привлича все по-голям интерес. Всяка една от тях може да набере до 6 млн. лева капитал чрез фондовата борса без да се налага да се подготвя и представя в Комисията за финансов надзор проспект. 

Най-новото дружество, което е подало заявление в БФБ за допускане до търговия на този пазар е "Ейч Ар Кепитъл“ АД - София. То се занимава с инвестиционна и търговска дейност в страната и чужбина, консултантска дейност, маркетинг и мениджмънт, както и всяка друга дейност със стоки и услуги.

"Ейч Ар Кепитъл“ ще направи първично публично предлагане на емисия до 330 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции, всяка с номинална стойност 1 лв. и емисионна стойност 4.48 лева. Това пък може да й осигури ново финансиране от 1.48 млн. лева.
Със заявлението за първично публично предлагане, фирмата кандидатства едновременно и за допускане до вторична търговия на емисията. Съветник по емисията е инвестиционният посредник „Карол“ АД, който помогна за излизане на фондовата борса и на „Биодит“, на „Импулс I" и на „Смарт Органик“.

Фирмата е с капитал от 2 707 733 лв., разпределен в същия брой акции, всяка с номинал от по 1 лева. „Ейч Ар Кепитъл“  е основана през 2017 година и има дялово участие в "Агригейт медия" с 65% и 19% в " Кънвиниънс ", която стои зад бранда eBag.

Капиталът на "Ейч Ар Кепитъл" е разпределен между наследниците на починалия основател на "Дарик радио" Радосвет Радев и Христо Христов, който е и изпълнителен директор на фирмата.

 

Пазарът за растеж на МСП BEAM 

е специален пазар, организиран от "Българска фондова борса" АД. С него се  разширяват възможностите за финансиране на малки и средни фирми. Стартиращите фирми получават достъп до капиталовите пазари при облекчени процедури. 

Пазарът за растеж на малки и средни предприятия BEAM може да осигури печалби и на инвеститорите, ако вложат пари в добър проект, но и рискът е по-висок. 

Последното дружество, което излезе на BEAM бе "Смарт органик", която акумулира максимално възможната сума от този пазар - 5.8 млн. лева. От фирмата за производство на дронове "Дронамикс" също обявиха намерението си да използват ВЕАМ за финансиране.

Припомняме, че от началото на тази година на този пазар излязоха още няколко фирми - "Биодит" , "Импулс I" , "Син карс" и "Инфинити Капитал" .

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във