Банкеръ Daily

Пари и пазари

Още една българска фирма ще търгува акциите си на Франкфуртската фондова борса

Началото на борсата е поставено през 1585 г. с приемането на единен обменен курс във Франкфурт на Майн, който по онова време вече е голям европейски търговски център.

"Алтерко" АД започна процес по регистрация на акциите си за търговия на Франкфуртската фондова борса (Frankfurt Stock Exchange), съобщиха от дружеството. Решението на ИТ компанията е провокирано от големия инвеститорски интерес от страна на потребители, партньори и институционални инвеститори в чужбина. Листването цели да направи акциите на "Алтерко“ АД достъпни за повече инвеститори извън България, както и да предостави достъп на дружеството до повече възможности за финансиране и развитие на бизнеса. 

"Алтерко" АД предвижда процеса да приключи в рамките на следващите между 12 до 18 месеца, като се вземе предвид, че регистрацията е свързана с дълъг и сложен административен и организационен процес. Консултанти на листането са „Експат Капитал“ АД.

"Алтерко" АД осъществи пазарен дебют на "Българска фондова борса" АД през декември 2016 г. в резултат на успешно приключило първично публично предлагане на емисия акции от увеличението на капитала на дружеството. Холдингът  обединява компанията майка „Алтерко“ АД и нейните седем дъщерни фирми в областта на телекомуникациите и технологиите. Тя е една от малкото ИТ компании, търгувани на борсата у нас. Компанията е доставчик на мобилни услуги, опериращ на пазарите в Европа, Азия и Америка. Компанията има офиси в България, Румъния, Македония, Сърбия, Косово, Унгария, Германия, Сингапур, Малайзия и САЩ.

"Алтерко“ АД развива дейността си на пазара на "Интернет на нещата" чрез проектите „She/Shelly” и „MyKi”. 

 

Франкфуртската фондова борса 

е най-голямата германска компания, която е и сред най-големите фондови борси в света. Нейн оператор е акционерното дружество Deutsche Börse AG. Централният офис на борсата се намира във Франкфурт на Майн.

Началото на борсата е поставено през 1585 г. с приемането на единен обменен курс във Франкфурт на Майн, който по онова време вече е голям европейски търговски център.

Франкфуртската фондова борса заема лидерска позиция в Германия през 1949 година. Предадена е под контрола на Deutsche Börse Group през 1993 година.

Основият индекс на борсата е DAX (на немски: Deutscher Aktienindex), който отразява цените на акциите от 30 най-големи германски компании, е барометърът за състоянието на немската икономика.

Facebook logo
Бъдете с нас и във