Банкеръ Daily

Пари и пазари

Още един от приватизационните фондове разпредели дивидент

Акционерите на бившия приватизационен фонд "ТК-холд" АД - София ще получат дивидент в общ размер на 611 240.11 лева или по 0.0716 лв. за акция, четем в протокола от общото събрание, проведено на 30 юни. Това е станало по предложение на акционера "Риленатекс" АД след приемането на доклада за дейността и одитираните финансови отчети (индивидуален и консолидиран) за миналата година.

Срокът за изплащане на тези суми е три месеца и процедурата ще се изпълни чрез "Централен депозитар" АД. Изплащането ще започне в 60-дневен срок от провеждането на общото събрание.

"ТК-холд" плати дивидент и от печалбата си за 2017 и 2018 година.

Членовете на съвета на директорите са били освободени от отговорност за дейността им през миналата година.

Гласувани са и промени в чл.44, ал. 1 от устава на дружеството, според които "Решенията на общото събрание на акционерите се вземат с мнозинство, в съответствие с предвидените в чл.230 на Търговския закон, освен в изрично посочените в този устав или в закон, случаи, за които е предвидено друго мнозинство."

"ТК-Холд" е наследникът на мениджърско-работническия приватизационен фонд "Труд и капитал". Той един от малкото бивши приватизационни фондове, в които няма изявен мажоритарен акционер. Най-големите акционери в момента са "Ливест АД с дял от 717 225 акции, "Бонора" АД има 515 347 акции, "ИНС ГБ" ООД е с 569 881 акции, "Риленатекс" АД с 2 134 658 акции и "Приви" АД - с 759 330 акции.

Припомняме, че на 1 април съветът на директорите е взел решение за обратно изкупуване на до 3% от акциите, което е одобрено от акционерите още през 2017 година. Срокът за изпълнение на тази процедура е 1 октомври тази година. Към края на юни "ТК-холд" притежава 1263 собствени акции.

Facebook logo
Бъдете с нас и във