Банкеръ Daily

Пари и пазари

Още дивиденти от сектора на недвижимите имоти

Още едно дружеството със специална инвестиционна цел, което работи в сектора на недвижимите имоти, ще изплати дивидент на своите акционери. Това трябва да стане на 28 септември и ако общото събрание гласува предложението на мениджърите на "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ. 

Проектът за решение предвижда 90% от преобразувания финансов резултат за миналата година, определен съгласно чл.10 от ЗДСИЦ, в размер на 4 300 751 лева да бъде разпределен като дивидент за акционерите. Това означава по 0.1242 лева брутно за една акция, като сумата е с 13% по-висока спрямо гласуваната миналата година. 

Тогава част от печалбата за 2018 г. също беше заделена за притежателите на ценни книжа на "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ. Тогава всеки от тях получи по 0.0996 лева за дял.   

Разбира се, преди това общото събрание трябва да одобри доклада за дейността и да приеме одитирания финансов отчет за 2019-а. 

Предвидена е и точката за освобождаване на членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през миналата година. Има предложение и за промяна в борда. Николай Скарлатов ще бъде освободен като член, а на негово място се предлага да бъде избран Николай Драгомирецки.

В края на юни "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ отчете спад на приходите и печалбата. И това е логично предвид факта, че след облекченията, които дружеството даде на наемателите си заради коронавируса и извънредното положение, последва и свиване на паричните постъпления от наеми. 

Фирмата е специализирана за инвестиции в имоти във всички сектори на пазара на недвижими имоти в България.

Над 1000 инвеститори притеават акции на "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ. Общо 86% от кжижата на дружеството се търгуват свободно на "Българска фондова борса" АД.

Facebook logo
Бъдете с нас и във