Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ОПТИМИЗЪМ НЕ ЛИПСВА, РАДОСТТА - СЛЕД КОЛЕДА

Оптимизмът се завърна на пазара на непаричните платежни средства, след като стана ясно, че в разглежданите промени на закона за приватизация и следприватизационен контрол се предвижда дружествата, чиито акции ще се предлагат за продажба от Агенция за приватизация срещу бонове и записи, задължително да се преобразуват в публични. Такава промяна ще ускори достигането на акциите до пазара. За книжата на БТК това облекчение ще е от най-голяма полза, а, от друга страна, от бързото им появяване на приватизационния сегмент на борсата зависи до голяма степен реализирането на огромната маса от непарични средства.Надеждите за скорошна реализация на поне един голям пакет от акции явно се завърнаха. И след като по време на паниката от миналата седмицата цените на боновете почти достигнаха 21 %, през изтеклата седмица бяхме свидетели на непрескънато плавно поскъпване средно с по 0.5 % от номинала на ден. В последните дни на седмицата търгуваният обем от книжата се покачи и в четвъртък надвиши 2 милиона, а цената на непаричните средства достигна 24 процента. Извън описаните събития на приватизационния сегмент не се случи нищо, което да породи интерес за покупки. Акциите от пул Златни пясъци остават все така непродадени и ако цените не паднат до крайния срок - 20 декември, единствените реализирани акции от пула ще си останат акциите на Явор АД гр. Варна. Същата съдба имат и акциите на курорта Св. св. Константин и Елена. Ако изобщо се сключи сделка с тях на приватизационния сегмент, тя ще бъде възможна в средата на януари, когато бъде предложен за продажба мажоритарният пакет - той ще се търгува с условието, че трябва да се купи целия.В понеделник изтече срокът за подаване на оферти от инвестиционни посредници, желаещи да пласират книжата от пул Енергетика. Ако споменатите промени в закона влязат в сила, песимистичната прогноза е, че в скоро време 10-15 милиона ще бъдат изтеглени от пазара за участие в търговете за седемте предприятия от пула. Според оптимистите тези сделки ще изтеглят между 40 и 80 милиона. В четвъртък борсата регистрира емисията на Проучване и добив на нефт и газ ЕАД от 873 433 акции с номинал от 1 лев. Продажбата им ще започне най-рано в средата на февруари 2003 г., тъй като се чака Агенцията за приватицзация да определи цените на които ще се предлагат акциите. Пазарът очаква и т. нар. по западните пазари коледно рали - поскъпване на цените в края на годината. Докато на външните пазари този феномен се дължи на позитивните предновогодишни настроения, за нашите условия обяснението е далеч по-прозаично: счетоводни соъбражения, свързани с капиталовата адекватност. В следващата седмица цените може би ще продължат да се покачват и най-високите цени би трябвало да се получат в последния борсов ден от годината - 20 декември.

Facebook logo
Бъдете с нас и във