Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ОПТИМИЗМЪТ СЕ ВРЪЩА НА БОРСАТА

Инвеститорите в български акции затвориха календара след една успешна година, което се вижда най-ясно от покачването на индекса СОФИКС с 54.23% между началото и края й. Общият оборот на борсата бе увеличен със 166 процента. На първо място, благоприятно влияние върху пазара оказаха промените в Закона за публично предлагане на ценни книжа, които осигуряват по-голяма защита на правата на дребните акционери. Друг фактор е въвеждането на нулев данък върху печалбите от курсови разлики. От огромно значение за рязкото увеличение на ликвидността на пазара бе регистрирането на компенсаторните инструменти на свободния пазар на Българска фондова борса. Опростяването на процедурите в сравнение с предишни години пък доведе до значителен ръст на първичните предлагания на емисии облигации.В началото на годината инвеститорите прибраха печалбите си при търговите предложения на Балканфарма и насочиха освободените пари към търсене на нови подценени книжа. Следвайки аналогията, интересът се насочи към Софарма, която се търгуваше по 4 лева. В края на декември книжата на фармацевтичната компания достигнаха 12 лв., което прави 200% капиталова печалба. Постепенно интересът се прехвърли и към другите основни акции, включени в индекса Софикс.Инвеститорите, закупили акции от черморските ни курорти, реализираха значителни печалби. Книжата на Слънчев бряг не само се повишиха от 14.55 до 20.54 лв. в края на годината, а и донесоха дивидент в размер на 6.89 лв. на акция.Успешни бяха и инвестициите в цигарените компании, които разпределиха значителни дивиденти, а акциите на София БТ постигнаха почти стопроцентов ръст, започвайки годината при ниво 12.60 лв. и достигайки през декември 25.50 лева.При компаниите от химическата промишленост бяхме свидетели на значителни колебания в цената на акциите на Нефтохим, който започна годината при 5.70 лв. и при едно от неколкократните си резки поскъпвания достигна до 11.49 лв. за бройка. Акциите на Петрол също реализираха значителен ръст. През декември инвеститорите фокусираха интереса си и към книжата на Неохим, които практически не се търгуваха през 2001 година.Друго ново откритие бяха акциите на Биовет, които започнаха годината от 1.41 лв. и утроиха цената си. Единствената позиция, включена в индекса СОФИКС, която отбеляза спад (и то значителен), бе Химко, който приключи годината при цена от 10 стотинки за акция.Дебют направиха акциите на инвестиционното дружество Елана Еврофонд АД. Сделките бяха в диапазона 102.6 - 102.80 лв. за акция. Пиринско пиво пък поднесе първото завръщане на компания на борсата. Цената на акциите на дружеството се вдигна четири пъти преди да бъде обявено търгово предложение.Всичко това подхранва оптимистични очаквания, особено що се отнася за компаниите с качествен мениджмънт и добро отношение към миноритарните акционери.

Facebook logo
Бъдете с нас и във