Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ОПАСНОСТ ГРОЗИ ХИБРИДНИТЕ КНИЖА

Застрахователните компании, подкрепяни от банките от Уолстрийт, лобират за промяна на едно изненадващо решение на Националната асоциация на застрахователните комисари на САЩ - надзорника на бранша, което заплашва да охлади бурно набиращия мощ пазар на хибридни ценни книжа. Миналата седмица контролният орган класифицира инвестициите в хибридните продукти, емитирани от щатската инвестиционна банка Лиймън брадърс през август 2005-а, като вложения в обикновени акции, а не в преференциални или в дългови облигации. Това заключение на надзорника е от изключителна важност, защото застрахователните компании са задължени да поддържат рисков капитал, който покрива 30% от класифицираните като акции инвестиции и само 0.3% от дълговите или преференциалните книжа с висока кредитна оценка. Следователно застрахователите, които купуваха около 20% от пуснатите за продажба хибридни продукти, ще започнат да странят от тях.
Хибридните книжа комбинират отличителните белези на акциите и на облигациите. Регулираните финансови играчи като банки и застрахователи ги приемат за основен (подобен на акционерния) капитал на емитентите. Данъчните власти и инвеститорите обаче третират хибридите като рисков дълг, а не като акции, което ги прави по-изгодни в данъчно отношение за продавачите им.
Потенциалът за масови емисии на хибридни книжа предизвика въодушевление на Уолстрийт и сред компаниите от САЩ и Европа. Но решението на щатския застрахователен надзорник свали котировките им на вторичния пазар и качи рисковата надбавка с над 10 базови точки, преди търговията да се стабилизира.

Facebook logo
Бъдете с нас и във