Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ОЛП ПОСТИГНА ГОДИШЕН РЕКОРД

Петър Драмов, левов дилър


Рекордно висока за годината стойност отбеляза още от първия ден на ноември основният лихвен процент. С постижението си от 4.46% той подобри с 0.04% рекорда от края на октомври. Средната стойност на основната лихва от началото на годината е 3.71 процента.


За ОЛП автоматично се приема достигнатата средна годишна доходност от първичната продажба на тримесечни безлихвени ДЦК. Тя от своя страна зависи пряко от моментното състояние на междубанковия паричен пазар. В началото на изминалата седмица банките търгуваха левове под формата на депозити и репосделки при нива 4.5-5%, независимо дали срочността на сделката е един ден или месец. Това бе ясен признак, че относително високите цени на левовия ресурс са достигнали своите максимални стойности.


На 2 ноември лихвите на междубанковия пазар паднаха. Причината бе, че и някои от кредитните институции, които постоянно привличат левове, остана с излишен ресурс. В четвъртък и петък левове се предлагаха и на нива далеч под 4%, но голямо количество от ресурса остана непродадено поради липса на адекватно търсене. В резултат на това цената на левовите овърнайт междубанкови депозити в последния работен ден от седмицата се понижи дори под 3% на годишна база. Една от основните причини за това е предсрочното преизпълнение от страна на повечето от банките на условията по поддържане на минимални задължителни резерви и успешното приключване на регулацията им към 3 ноември.


На 30 октомври БНБ проведе втория от предвидените общо три аукциона за продажбата на двегодишна лихвоносна емисия ДЦК. Общата номинална стойност е 50 млн. лева. Доходността на книжата е 7% на годишна база. Лихвените плащания ще стават на всеки шест месеца, като с последното ще се погаси и главницата. Предложените на първия, проведен в края на септември търг, 15 млн. лв. номинал се реализираха изцяло при средна годишна доходност от 6.33 процента. Сега Министерството на финансите продаде 20 млн. лв. номинал. Противно на очакванията на повечето от инвеститорите, че доходът, който те носят, ще се повиши, стана обратното - той се понижи до 6.28 процента. Причината е, че първичен дилър закупи 9 млн. лв. номинал от емисията при годишна доходност от 6.08 процента.


На 6 ноември Централната банка ще проведе два аукциона за продажба на държавни ценни книжа. На единия ще се предлага редовната тримесечна сконтова емисия. Общото й количество както винаги, ще е 5 млн. лв. номинал. Другата емисия, която МФ ще предложи на дилърите в понеделник, е петгодишна, с годишна доходност от 9 процента. Цялото предвидено количество от 40 млн. лв. номинал ще се продава на аукционен принцип. Първият търг се проведе на 9 октомври. Тогава 10 млн. лв. номинал се реализираха на първичния пазар при доходност от 9.31 процента. Предлаганото сега количество е 15 млн. лева. Очаква се, че то ще се продаде при по-ниска цена, т.е. при по-висока доходност спрямо достигнатата на предишния аукцион. Основание за това дават зачестилите напоследък търгове за продажба на по-дългосрочни емисии. Най-голям интерес към закупуването на книжа с такъв матуритет проявяват пенсионните, застрахователните и осигурителните дружества.

Facebook logo
Бъдете с нас и във