Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Олег Прокопиев изкупува "ЕкоИнвест холдинг"

Мажоритарният собственик на "ЕкоИнвест холдинг" АД - Козлодуй - Олег Прокопиев, е подготвил търгово предложение за изкупуване на акциите на останалите акционери на цена от 2 лв. за един брой. То е регистрирано в Комисията за финансов надзор, но регулаторът все още не е изказал мнение по представените документи.

Обект на търговото предложение са 96 607 акции с право на глас, представляващи 8.30% от капитала и от гласовете в общото събрание на бившия приватизационен фонд. За да се придобият всички, ще са необходими 193 214 лева. От другите двама членове на борда само Огнян Симеонов има акции на холдинга (1985 броя), но не възнамерява да приеме търговото предложение.

През ноември 2016 г. Олег Прокопиев е сключил с акционерите Юлиан Карабиберов и Снежанка Игнатова споразумение да следват обща политика за управление на "ЕкоИнвест холдинг" чрез съвместно упражняване на притежаваните от тях права на глас в общото събрание  на дружеството, регистрирано в Козлодуй. Те държат 91.65% от капитала му. Плановете на търговия предложител са след приключване на процедурата и публикуване на резултатите от нея да поиска отписване на холдинга от регистъра с публични дружества, който води Комисията за финансов надзор.

Холдингът ще запази дейността си без съществени промени. Намеренията на мениджърите са да се оптимизират приходите и разходите на компанията чрез реализиране на нови договори. "В условията на бавно възстановяване от глобалната икономическа криза и при увеличената конкуренция от страна на европейски и други производители компанията ще се стреми да увеличи приходите си от основните си клиенти и да набавя нови такива", обясняват от дружеството в съобщението си. Не се очаква компанията да използва съществено допълнително външно финансиране за проектите си.

Олег Прокопиев Прокопиев  е член на съвета на директорите на "ЕкоИнвест холдинг" от 1998 г. досега, а през последните три години е и изпълнителен директор на бившия приватизационен фонд. Той е сред мениджърите на трите дъщерни предприятия: "Яйца и птици" АД - Мизия, "Метикар" АД - с. Медковец и "Хидком" АД - Оряхово.

Инвестиционният портфейл на холдинга включва предприятия в Северозападна България. Предприятието е изградено като регионална структура. Капиталът му е вложен в големи пакети от акции от дружества в секторите хранително-вкусова промишленост и машиностроене, които се характеризират с ниска норма на рентабилност и с недостатъчно бърза обращаемост на вложените средства. Риск от прекратяване или невъзможност да се изпълнява договорът с Държавен фонд "Земеделие" и свързаните с това неустойки има при дъщерната фирма "Яйца и птици". Производителят има сключен договор по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства". По силата на този документ фирмата се задължава да завърши проекта в срок до 36 месеца. Основният й предмет на дейност е производството на яйца и яйчен меланж, както и търговска дейност с яйца в страната и в чужбина. Дружеството разполага с няколко филиала на територията на градовете Мизия и Козлодуй. "Яйца и птици" разполага с модернизирана и съобразена със всички изисквания на ЕС собствена материална база, изградена по програма "САПАРД" и със средства от други европейски програми, подпомагащи развитието на земеделските производители.

"Метикар" се занимава с производство и търговия с рабицова и оградна мрежа, метални и машиностроителни изделия. През последните години дружеството се специализира в производство на опаковки от полиетилентерафталат и полистирол, а именно - бутилки за бира, за олио (плоски и кръгли) и опаковки за яйца с размери М, L и XL.

"Хидком" е единствен производител в страната на хидравлични и механични крикове и опори за автомобилната промишленост, но извършва и научноизследователска, инженерингова и развойна дейност. Разработени и внедрени са различни варианти на окачване, отговарящи на европейските стандарти. Фирмата разполага с производствени мощности, обезпечаващи цялостна завършеност на технологичния цикъл и максимална автономност. През последните години са обновени основните производствени единици и в момента дружеството разполага с оборудване за механична обработка на средноевропейско ниво и със заваръчен участък на световно ниво. Произвежданата продукция има добри позиции на международните пазари, основно във Франция и в Чехия.

Приходите на "ЕкоИнвест холдинг" на индивидуална база се формират основно от наеми на офиси, от консултантска и рекламна дейност. Компанията майка и дъщерните й дружества, с изключение на "Хидком", извършват своята дейност и реализират приходите си основно на българския пазар.

Facebook logo
Бъдете с нас и във