Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Оферта без сделка

Малко вероятно е Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол да успее да изпълни плана си за приходи от 147.256 млн. лв. в месеците до края на годината. Още повече че досега е открита само една процедура за раздържавяване - на военния завод "Нити" ЕАД в Казанлък (през април). Тя обаче вече два пъти беше удължавана, а компанията е известна като рекордьор по неуспешни опити за продажба (три)...

Съмненията се подсилват и от факта, че за нито едно от останалите дружества в списъка с по-значимите проекти за приватизационна продажба през 2015-а (които са около дузина) дори още не е открита процедура.

Неяснотата за намеренията на държавата по отношение на повечето компании, в които има дялово участие, а и безуспешните до момента опити за продажба, най-често по политически причини, продължават да обезценяват фирмите. А заедно с това и оперативната им дейност не върви много добре, което пък намалява приходите и трупа загуби. А това, което имат, пък отива да покрие растящите им разходи.

Софийското

"Булгарплодекспорт" ООД

е на етап анализ на правното състояние, приватизационна оценка и информационен меморандум на държавното участие в капитала на някога най-голямата българска компания за износ на плодове, зеленчуци и билки. Освен с това тя се е занимавала и с доставка на семена, на торове и машини за селскостопанска дейност. Днес това е само спомен.

Министерството на икономиката все още си пази 99.1% от акциите с право на глас на дружеството, а 0.9% са собственост на "Стоково тържище - Плодекс" ООД в Русе.

Дружеството не разполага със собствени активи. А и последните счетоводни данни за него в края на полугодието показват загуба от 8 хил. лв., докато натрупаната в баланса му расте до 442 хил. лева. От Агенцията за приватизация са отброили само двама служители.

И

ВМТ "Орбита" АД

е преминало през конкурс за избор на оценител на активите и за изготвяне на документация за приватизация. Дружеството предлага услуги по вътрешен и международен туризъм, а 96.63% от капитала му притежава държавата. Останалите 1.37% са собственост на дребни инвеститори. Фирмата се управлява от тричленен съвет на директорите.

В края на първите шест месеца на тази година приходите от извършени услуги от дружеството намаляват до 59 хил. лв. спрямо същия период на миналата година. Продажбите му са основно на вътрешния пазар, който осигурява 80% от всички парични постъпления.

В същото време разходите по дейността са 143 хил. лева. Най-много са похарчените средства за преоценка на активи. Остаряването на имуществото си казва думата. Външните услуги са стрували 47 хил. лв. от парите на фирмата. За петимата служители на туристическата фирма за възнаграждения са похарчени общо 11 хил. лв. плюс още 2 хил. за осигуровки. Резултатът при това положение е ясен - загуба от 84 хил. лева.

Дейността на

"Военно издателство" ЕООД

през второто тримесечие не е по-успешна. То е със счетоводна загуба от 113 хил. лева. Дружеството, в което принципал е Министерството на отбраната, се занимава с предпечатна подготовка, издателска, преводаческа, художествена, полиграфическа и печатарска дейност.

Най-голяма част от приходите са формирани от изпълнени поръчки на "външни" клиенти (за 109 хил. лв.), продадени  стоки от книжарница, експедиция и online книжарница, както и от наем и други продажби. Паричните постъпления през второто тримесечие (155 хил.лв.) са намалели с 59 хил. лв. в сравнение със същия период на 2014-а.

Половината от основните разходи от оперативна дейност от април до юни тази година са за заплати 138 373 лв., (в т. ч. за трудови  възнаграждения - 110 025 лв., и за осигуровки - 19 993 лв.). Средната численост на персонала, който си е разпределил тази сума, е 44  човека. Средната работна заплата на дружеството за второто тримесечие е 691 лв., отбелязва в доклада си управителят Драгомир Петков. 

Дружеството отчита краткосрочни задължения в размер на 593 хил. лева. Те са текущи и са формирани преди всичко от начислени за периода, но не изплатени към края на юни заплати, осигуровки, разчети с бюджета и задължения към доставчици.

Според бизнес плана на "Военно издателство" ЕООД увеличаването на приходите може да се постигне основно чрез развиване на публично-частно партньорство, инвестиции в производството и модернизиране на печатната база. Другата възможност е разработване на проекти по оперативни програми на Европейския съюз.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във