Банкеръ Daily

Пари и пазари

Одобрен е новият Надзорен съвет на молдовската B.C. Moldindconbank S.А.

Одобрен е новият Надзорен съвет на B.C. Moldindconbank S.А. от Молдова, съобщиха от  "Доверие - обединен холдинг" АД. Решението е взето на 29 ноември.
"Доверие - инвест" ЕАД - дъщерно дружество на "Доверие - обединен холдинг" АД, притежава 77.63% от капитала на B.C. Moldindconbank S.А., втората по активи банка в Република Молдова.

През март тази година "Доверие - инвест ЕАД купи 63.89% дял в молдовската банка. След задължителното търгово предложение дъщерното дружество на "Доверие - обединен холдинг" е придобило още 13.73% от акциите на Moldindconbank S.A. (MICB). И така делът му стана 77.63 процента.

Одобреният нов Надзорен съвет е в състав от петима членове: Николай Николов, Gael de Pontbriand (френски гражданин), Tamjid Hossain Basunia (гражданин на Великобритания), Nikolaos Barlagiannis (гражданин на гърция), Ana Spinu (гражданка на Молдова).

Ana Spinu е предложена от миноритарните акционери в B.C. Moldindconbank S.А. Всички членове на Надзорния съвет са избрани с гласовете на мажоритарния собственик. 

Николай Николов е български гражданин. Завършил е Американския университет в Благоевград. Бил е изпълнителен директор на "Мобилтел - България", член на Настоятелството на Американския университет в България. Той е основател и инвеститор в компании, занимаващи се с възобновяема вятърна и слънчева енергия, софтуерни компании, занимава се със старт-ъп компании, има опит в консултиране и реализация на M&A сделки в сферата на банкирането, финансовите услуги, възобновяемата енергия, ИТ и телеком сектора.

"Доверие - обединен холдинг" АД е една от най-големите холдингови структури в България, обединяваща деветнадесет дружества от осем различни отрасли на икономиката в седем населени места на територията на България. Най-големите му акционери са две дружества, свързани с Огнян Донев - "Софарма" АД с дял от 32.94% и "Телекомплект" АД с 8.92% от книжата с право на глас.

Радосвет Радев пък е председател на Надзорния съвет на "Доверие - обединен холдинг". Той е основател на най-големия приватизационен фонд "Доверие" и на приватизационен фонд "Албена инвест". В момента е изпълнителен директор на "Дарик холдинг" и председател на съвета на директорите на "Албена" АД. От юни 2018 г. е изпълнителен председател на БСК, като наследява на поста Божидар Данев.

"Доверие - обединен холдинг" АД е публично дружество, чийто акции се търгуват на "Българската фондова борса" АД, Основен пазар BSE, "Сегмент акции Standard".

Facebook logo
Бъдете с нас и във