Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ОЧАКВАТ СЕ МАНИПУЛАЦИИ НА БОРСОВИТЕ ТЪРГОВЕ СРЕЩУ КОМПЕНСАТОРКИ

Надзорният съвет на Агенцията за приватизация официално изпрати в Министерския съвет списъка от 1223 дружества, акции и дялове от които ще се продават срещу непарични платежни средства. Изненади нямаше - в. БАНКЕРЪ прогнозира още в миналия си брой със 100-процентова точност кои ще са най-атрактивните предприятия - Булгартабак холдинг, БТК, ДЗИ, параходствата Български морски флот и Българско речно плаване, Пловдивският панаир, няколко енергоремонтни дружества. Изцяло срещу компенсаторки ще се продават четири столични фирми: Завод за автоматика и телематика, ФНСМ и два научноизследователски института. По-голямата част от фирмите ще се търгуват на централизирани аукциони от масовата приватизация. Вероятно правителството ще одобри списъка в четвъртък (6 юни). Тогава според изпълнителния директор на фондовата борса Георги Драйчев, кабинетът трябва да гласува и двете наредби към Закона за сделките с компенсаторни инструменти, които регламентират създаването на електронен регистър на непаричните средства. Така ще отпаднат най-важните препятствия пред началото на търговията с компенсаторки на борсата, планирана да започне на 22 юли. Голямата драма сега е около книгите със записи в областните управи. Говори се, че 30% от тях не са редовни и няма да бъдат допуснати до регистъра на Централния депозитар. Така изведнъж на 22 юли може да се окаже, че номиналът на наличните компенсаторки не е 1.2 млрд. лв., а примерно 800 млн. лева. Което пък гарантира по-висока цена на записите, ако БТК и другите големи компании се пуснат на борсата. Ясен е вече и механизмът на приватизацията срещу компенсаторки. Брокерите ще могат да подават два типа поръчки - лимитирани и пазарни. При първите се посочва броят на акциите, които инвестиционният посредник желае да закупи, и единичната им цена. Пазарните заявки се подават като сума. Например пазарна поръчка за 100 хил. лв. означава, че брокерът е заявил покупката на неопределен брой книжа срещу точно определена сума компенсаторки, на среднопретеглената цена от одобрените лимитирани оферти. Ако сумата на лимитираните поръчки с максимална цена и всички пазарни поръчки е достатъчна да покрие предлаганото от държавата количество, на аукциона се изпълняват само тези заявки.Това обаче поражда рискове борсовите цени на най-атрактивните акции да се повишат прекомерно, което може да доведе до сериозни загуби за неопитните играчи, смятат брокери. Естествено такова стечение на обстоятелствата е добро за държавата, която ще прибере максимален обем компенсаторки срещу възможно най-малко книжа. Друг е въпросът дали загубите, които ще претърпят сега прохождащите в бизнеса спекуланти, няма да ги откажат задълго от инвестиции на капиталовия пазар. И да се повтори голямата заблуда за лесно забогатяване. В най-добрия вариант за държавата и най-лошия кошмар за брокерите събитията могат да протекат така: при продажба на 100 хил. акции от Булгартабак холдинг се подават осемдесет лимитирани поръчки. От тях една е за 100 акции при цена от 200 лева. Има обаче и пазарни поръчки за покупка на книжа за 19.98 млн. лева. Те моментално ще бъдат удовлетворени при крайно неизгодната единична цена от 200 лева. Всички останали лимитирани оферти изгарят. Така държавата ще покрие компенсаторки с номинал от 20 млн. лева.Кой от посредниците ще има интерес да вдигне цената до 200 лева? Ами това ще е този, който спечели конкурса за продажба на държавния дял. Неговата комисиона зависи от това колко компенсаторки ще изгори. И ако за 20 млн. лв. номинал получи възнаграждение от 20 хил. лв., ще прежали лесно от загубата на 20 хил. лв. в записи заради подаването на свръхвисока поръчка. Всичко това навежда на мисълта, че за непрофесионалистите участието на търговете ще бъде чиста проба хазарт.

Facebook logo
Бъдете с нас и във