Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ОЧАКВАНИЯТА ЗА ВИСОКИ ЛИХВИ ОСТАНАХА БЛЯН

Случайно или не, дни преди изборите цената на левовия ресурс на междубанковия паричен пазар се понижи, и то в момент, когато всички очакваха повишаването й. До 10 юни работодателите внасяха данъка върху общия доход за изплатените в предишния месец заплати и други възнаграждения. До петък юридическите лица пък превеждаха на хазната дължимия ДДС и авансовите вноски по данък печалба, данък за общините и акцизите. Обикновено през този период от месеца напрежението на паричния междубанков пазар нараства. Допълнително нажежават обстановката и плащанията за новопридобитите държавни ценни книжа, които бяха направени в сряда. В началото на изминалата седмица дилърите очакваха покачване на лихвените нива, при които се търгува левов ресурс. Доказателство за това са сключваните в понеделник и вторник депозитни сделки за срок от една седмица при цена между 4.7 и 5 процента. В началото на месеца тези депозити се котираха по 4.3-4.5 процента. В петък седмичните контракти вече се договаряха при 4.5 процента. Цената на еднодневните вложения също се срина с половин пункт - от 4.2 на 3.7 процента. Среднодневните обороти се задържаха около нормалното ниво от 70 млн. лева. Предлагането на левове не беше така изобилно, както някои от участниците на пазара биха искали да бъде, но ограниченото търсене балансира търговията.
В понеделник (11 юни) БНБ проведе поредния аукцион за продажба на държавни ценни книжа. Това беше вторият и последен търг, на който се продаде останалото количество от двегодишна лихвоносна емисия книжа. Плащанията по нея ще са на всеки шест месеца, като с последното ще се погаси и главницата. Процентът, при който ще се олихвява номиналът, е 6.5 на годишна база. Емисията е от отворен тип и общата й сума - 50 млн. лв., се продаде на два пъти. Първите 25 млн. лв. се реализираха през април при средна годишна доходност от 5.49 процента. Подадените сега поръчки едва достигнаха 40.77 млн. лв., при 54.8 млн. лв. на предишния търг. Въпреки намаления интерес на инвеститорите към книжа с такава срочност заявеното участие надвишаваше предложеното количество и беше осигурен успех за продажбата на цялата емисия. На достигнатата сега средна продажна цена от 101.67 лева за 100 лв. номинал отговаря годишна доходност от 5.52 процента.
На 18 юни Министерството на финансите е обявило един аукцион за продажба на ДЦК. Емисията ще е тримесечна, безлихвена с общо количество от 10 млн. лева.
На вторичния междубанков пазар на ДЦК цената на ЗУНК-облигациите, деноминирани в щатски долари, се повиши. Сделки с тях вече се сключват при цена от 74% от номиналната им стойност. Наближаващото лихвено плащане на 1 юли подтиква част от участниците на пазара към покупки. Лихвите, които ще се изплащат тогава, ще са 6.7324% от номинала.

Facebook logo
Бъдете с нас и във