Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ОЧАКВА СЕ НОВА ЛЕВОВА ЕУФОРИЯ

И лихвите на междубанковия паричен пазар, и доходността на търгуваните държавни ценни книжа продължават да растат. В началото на изминалата седмица цената на еднодневния левов ресурс беше около 3.5 процента. В сряда Министерството на финансите преведе по сметки на първичните дилъри в Централната банка едва 12.6 млн. лв. за лихвени плащания и падежи по ДЦК. В този ден обаче от банковата система бе изтеглена продажната цена на пласираните ДЦК - малко над 19 млн. лева. В същото време някои от големите корпоративни клиенти на банките наредиха плащания за данъци към единната бюджетна сметка при Централната банка. В резултат на това се почувства временен недостиг на левов ресурс. Оборотите на пазара се повишиха и от 58 млн. лв., колкото бяха в понеделник, те достигнаха 70 млн. лева в края на седмицата. Цената на левовете по овърнайтдепозитите се повиши и при отделни сделки достигна 4 процента. Ресурсът, предоставен за едноседмичен срок през целия период от време, се задържа на цена 4.5 процента. Месечните пък се търгуваха при около 5 процента. Все още банките са в началото на поредния едномесечен период за регулиране на минималните си задължителни резерви при БНБ и могат да си позволят да търгуват левов ресурс за по-дълъг период от време. Като цяло паричният пазар беше спокоен и балансиран с лек превес на търсенето над предлагането.
Едва ли обаче и през следващата седмица той ще бъде толкова спокоен. Още в първите работни дни юридическите лица ще направят поредните си месечни плащания, изисквани от Закона за корпоративното подоходно облагане. Става дума за авансовите вноски на данък печалба и общинския данък. При положение че повечето от дилърите и този път се надяват да си набавят необходимите им средства предимно от междубанковия пазар, не е изключено отново да станем свидетели на поредното еуфорично търсене на левове и драстично покачване на цената им до 10 процента.
Доходността на едногодишните държавни ценни книжа, които са част от инструментариума на паричния пазар, се повиши. На 6 август БНБ проведе аукцион за продажбата на такива облигации с номинал 20 млн. лева. Регистрираните и допуснати от Централната банка поръчки едва достигнаха 39 млн. лева. За сравнение - при предишните два търга за продажба на книжа с такава срочност подадените оферти бяха съответно за 62 млн. лв. и за 52 млн. лева. Достигнатата сега средна продажна цена се установи на 95.14 лв. за 100 лв. номинал. Отговарящата й годишна доходност е 5.04 процента. Така психологическата граница от 5 процента вече е премината. Много от първичните дилъри изразиха учудване от обявените резултати, защото повечето очакваха средната доходност да достигне поне 5.15 процента. Може би това ще е следващата им цел, а тя е повече от реалистична, защото средната доходност на подадените сега поръчки беше 5.26%, а участник в аукциона се сдоби с част от книжата при доходност от 5.22 процента.
На 13 август БНБ ще проведе търг за продажба на тримесечни сконтови ДЦК. Общото количество на съкровищните бонове, ще е както обикновено, 10 млн. лв. номинал. Достигнатата средна годишна доходност при продажбата им автоматично се приема за основен лихвен процент. Неговата стойност в момента е 4.59% и е най-високата за тази година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във