Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ОБСЪЖДАТ ЗАКОНА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

В петък бе оповестен проектът на Закона за публичното предлагане на ценните книжа, изготвен от работещите в Държавната комисия по ценните книжа (ДКЦК). Основните различия между двата документа са в главата за процедурите за увеличението на капитала на публичните дружеството. Екипът на Агайн предлага издаването на нови акции да става задължително чрез емитирането на търгуеми права. По този начин незаинтересованите от участие в подписката акционери ще могат да продадат правата си на фондовата борса. По думите на Ралица Агайн вариантът на ДКЦК не е толкова краен, т.е. в определени случаи допуска да не се издават права.

Facebook logo
Бъдете с нас и във