Банкеръ Daily

Пари и пазари

Общо събрание на акционерите вече и чрез електронната платформа на "Централен депозитар"

"Сирма груп холдинг" АД проведе редовното се общо събрание на акционерите си и чрез Електронната платформа за общи събрания на "Централен депозитар" (ЕПОС) с цел съобразяване с противоепидемичните мерки, свързани с разпространението на COVID-19, съобщиха от дружеството. Така "Сирма груп" стана първата публична технологична компания, която използва ЕПОС в страната ни. 

"Сирма груп холдинг" е специализирана в ИТ и разработване на софтуер, внедряване и системна интеграция. В рамките на групата, дъщерните дружества създават уникални нови продукти и услуги във своята вертикална специализация.

Отговорът на "Сирма" на пандемията е силен фокус върху продуктовото развитие и въвеждането на нови технологични решения. "Това правим за нашите клиенти, това ползваме и ние. ЕПОС ни позволява както да бъдем гъвкави, предвид пандемичните ограничения за присъствени събрания, така и осигурява много по-лесен достъп на нашите инвеститори до участие в акционерно събрание. ЕПОС е чудесен пример за това как технологични решения внедрени заради пандемията, реално извисяват на едно изцяло ново ниво един цял процес", коментира Цветан Алексиев, изпълнителен директор на "Сирма груп холдинг".

"Най-голямата българска ИТ компания избра електронната платформа на "Централен депозитар" в момент на глобална пандемия, за да организира най-важния си корпоративен форум при спазване на всички мерки за безопасност и грижа за участниците", отбеляза Васил Големански, изпълнителен директор на "Централен депозитар".

В рамките на общото събрание акционерите на "Сирма груп холдинг" имаха възможност да гласуват онлайн или чрез пълномощник по предложенията от дневния ред. 

Чрез ЕПОС се предоставя автоматизирано изчисляване на резултатите от гласуванията по време на събранието, както и получаване на статистическа информация, включително и предварителен вариант на протокола с основните реквизити.

ЕПОС може да се използва за провеждане на общи събрания на публични компании, като и непублични дружества могат да се възползват от нейните функционалности. Достъпът до платформата става чрез Квалифициран електронен подпис (КЕП) и потребителят може да я използва по няколко начина като: емитент, което организира общото събрание, акционер в дружеството или определен от него пълномощник и администратор на събранието. ЕПОС се поддържа на два езика – български и английски, което позволява участието и на чуждестранни акционери в общите събрания чрез платформата.

 

"Централен депозитар"

е единствената организация в България, която осъществява сетълмент на безналични корпоративни ценни книжа. Акционери на депозитаря са Министерство на финансите, големите търговски банки и инвестиционните посредници в България, участващи активно на пазара за ценни книжа. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във