Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Обратно изкупуване за имидж

Още две компании ще опитат да привлекат интереса на инвеститорите чрез обратното изкупуване на собствени акции. Най-често у нас така се търси подкрепа за котировките на акциите, тъй като се намалява броят на ценните книжа в обращение. А това би могло да предизвика ръст в цената им. Това обаче могат да правят само фирми, които имат излишни средства и нямат изгодни възможности да ги инвестират в момента. Те трябва да са в наличност, за да се използват веднага, когато акционерите проявят интерес към операцията.


С обратното изкупуване дружеството си спестява излишни разходи за плащане на дивиденти, тъй като по този начин инвеститорите стават по-малко. При тази операция обаче няма опасност който и да е инвеститор да установи контрол върху фирмата. По закон в рамките на една година могат да се съберат до 3% от собствените акции.


Индустриален Капитал холдинг

който притежава дялове в някои от най-големите машиностроителни фирми у нас, ще изкупи обратно до 466 558 собствени акции с право на глас при цена между 1.30 и 2.50 лв. за един брой. За бившия приватизационен фонд това е първата подобна процедура.


Акционерите на холдинга по традиция са прибрали в резервите печалбата за 2012 г., която е 398 хил. лева.


Специализираната в производството на различни видове кабели и проводници фирма


Емка

ще събере в първата си подобна процедура до 3% от регистрирания си капитал, или до 645 173 книжа. Ценовата рамка ще бъде определена допълнително.


Дружеството се отчете с печалба за миналата година в размер на 3.686 млн. лв. - най-високия годишен финансов резултат в неговата история. А акционерите му решиха общо 679 130 лв. да се използват за изплащане на дивидент, което прави по 0.03 лв. за акция. Остатъкът от 3 006 883 лв. остава като неразпределена печалба. Изплащането на тези суми започва от 14 август.


И при двете дружества събирането на тези книжа и заплащането им ще стане в срок, не по-дълъг от пет години. Мениджърите им пък са упълномощени да конкретизират всички останали параметри, както и да се разпореждат с изкупените собствени акции. Ако компаниите не изкупят максималният брой акции, ще могат по своя преценка да удължават срока.

Facebook logo
Бъдете с нас и във