Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Обратно изкупуване по мярка

Обратното изкупуване явно стана доста заразително и все повече публични компании прибягват до тази процедура. Целта им, разбира се, е различна - за подкрепят котировките на акциите си или за да поощрят мениджърския екип... Някои от тях довършват вече започнати изкупувания, други пък ги удължават.


Дистрибуторът на медицински консумативи


Биоиасис АД

например започва нова четвърта процедура заради изтичане на удължения вече веднъж срок на третата операция за обратно изкупуване на собствени акции. Така дружеството ще прибере до 30 хил. акции, или 2.5% от регистрирания си капитал. Мениджърите му са определили минимална цена на обратно изкупуване от 3 лв. за една книга, докато максималната може да стигне и до 100 лв., уточняват от фирмата.


Биоиасис АД започна изкупуването от 12 ноември и ще го приключи (включително и заплащането на акциите) за срок до 180 календарни дни. В случай че обявеното за изкупуване количество се изчерпи, процедурата ще бъде прекратена. Мениджърите на дружеството са си оставили и възможността да удължат срока с нови 180 календарни дни или да спрат процедурата (ако се налага), независимо от броя на изкупените акции или от промяната на минималната или максималната цена.


За времето от 1 януари до 9 ноември тази година Биоиасис АД е прибрало обратно общо 6675 броя собствени акции, или 0.55 % от капитала на дружеството.


Друго дружество от фармацевтичния бранш -


Софарма АД

предвижда да изкупи обратно до 10% от общия брой акции, издадени от дружеството, но не повече от 3% за една календарна година, уточняват оттам. Решението е взето от общото събрание на фирмата за производство на лекарства. С него се изменят условията, при които ще се извършва обратното изкупуване на собствени акции, определени с решение на редовното общо събрание на акционерите от 23 юни 2010 г. и изменени с решение на извънредно общо събрание, проведено на 30 ноември 2011-а.


Процедурата трябва да приключи в следващите пет години. Минималната цена, която ще плати Софарма на притежателите на негови книжа при обратното изкупуване, е 2.10 лв. за един брой, а максималната - 5.50 лева.


В края на октомври Софарма къта в портфейла си общо 3 371 778 собствените акции, представляващи 2.55 % от акционерния капитал на дружеството. Както беше съобщено по-рано, те ще се използват за обезщетяване на акционерите на вливащите се в фармацевтичната компания други фирми.


Производителят на различен тип акумулаторни батерии


Монбат АД

също продължава да изкупува обратно собствени акции. През октомври средната им цена е била 4.85 лв. за един брой. За да подкрепи стойността на акциите си, компанията на братя Бобокови вече е събрала 2 509 371 нейни книжа при средна цена от 5.88 лв. за дял в началото на процедурата.


Обратното изкупуване обаче има и друг ефект. Чрез него компанията може да си спести част от средства за плащане на дивиденти и предвидената сума да остане на разположение в дружеството. Това го обогатява, но пък ощетява акционерите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във