Банкеръ Daily

Класация

Оборотът на БФБ намалява в края на годината

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК

Октомври - декември 2020-а

Вече повече от десет години редакцията на "БАНКЕРЪ" публикува  в края на всяко тримесечие две свои уникални класации: за най-успешно дружество - Инвестиционен посредник, и за най-успешно Управляващо дружество. На тази база се определят и  представилите се най-добре  през годината структури. Ще припомним, че призът за най-добър инвестиционен посредник в България за 2019-а спечели "Елана Трейдинг" АД.

Сега предлагаме подреждането на инвестиционните посредници през четвъртото  тримесечие на миналата  година според критериите на "БАНКЕРЪ".  Данните, на основата на които е направено то, са представени от самите фирми, от "БФБ-София" АД, използвани са също и изчисления на редакцията. По-конкретно класацията обхваща периода от 1 октомври до 31 декември.

 

Като умерено оптимистично можем да оценим представянето на "Българската фондова борса" АД през четвъртото тримесечие на миналата година. Ръстът на случаите на COVID-19 от началото на октомври доведе след себе си и до нови ограничения. Традиционното активизиране на  капиталовия пазар в края на годината не се случи. Оборотът намаля в сравнение с третото тримесечие.

Инвеститорите изчакваха развитието на случващото се. Хората не бяха спокойно - и за работата си, и за приходите си.... 

Бурният растеж по световните фондови борси, подкрепян от многомилиардните финансови стимули в повечето страни, не намери отражение на "Българска фондова борса". Индексите приключиха на зелена територия, но това едва ли успокоява някого. SOFIX  завърши тримесечието при 447.53 пункта и ръст от 4.67 процента. BG BX 40 също се повиши - с 5.21%, а другите два индекса - BGTR30 и BG REIT, прибавиха към стойността си съответно по 5.05% и  1.77% в края на декември.     

"Българска фондова борса" АД завършва годината с новината, че има дружеството, чиято пазарна капитализация надхвърли един милиард лева. Още в края на юни "Чайкафарма Висококачествените лекарства" АД прескочи 1  млрд. лева и до декември добавяше още стойност към борсовата си оценка.

През четвъртото тримесечие имаше нов емитент - "Скуеър Кюб пропъртис" АД, който се регистира на БФБ, имаше и нови акции, както и отписвания на емисии от облигации. В крайна сметка в регистъра за търговия на БФБ останаха 72 емисии от дългови книжа, 87 емисии акции и 15 борсово търгувани продукти. Две компании регистрираха на борсата увеличението на капитала си. 

Общо 38 инвестиционни посредници сключваха сделки на БФБ, в т.ч. и 13 банкови брокери. 

Общо 12 от фирмите с  лиценз да извършват  инвестиционни услуги у нас са сключвали сделки на "Българска фондова борса" АД през четвъртото тримесечие и спечелиха точки по критериите на  класацията на "Банкеръ". Но само девет от тях (съгласно првилата) влязоха в крайното подреждане. Три от дружествата  в сектора - "Елана Трейдинг", "Карол" и "Капман", взеха точки и по четирите критерия, което ги постави и на върха в класацията в края на декември.

Това не е изненада, тъй като те са сред най-активните в инвестиционното посредничество у нас. А в периода между октомври и декември те отново са в челната тройка с поредна размяна на местата. "Карол" си върна първото място и със събраните  39 точки (от максимално възможните четиридесет) дружеството заслужи признанието за

"Най-добър инвестиционен посредник"

през четвъртото тримесечие. "Елана Трейдинг" с 36 точки отстъпи на втората позиция. "Капман", с 28 точки, отстъпи този път на третото място. Банковите брокери не успяха да се намесят в разпределението на местата в крайното подреждане за периода.

От октомври ръстът на случаите на COVID-19 доведе до нови ограничения и притеснения за хората и бизнеса, които намериха отражение и в борсовата търговия. В периода между октомври и декември, активността на пазарните участници намаля и естествено 

оборотът на "БФБ-София"

"изтъня". Покупко-продажбите са повече, но броят на изтъргуваните книжа е по-малък. В края на декември на регулирания пазар бяха  сключени сделки на обща стойност 172.46 млн. лева. За сравнение, през четвъртото тримесечие оборотът е бил за 193.87 млн. лева, показват данните от борсовия оператор. Това е станало при по-малко изтъргувани книжа. Освен това и банковите брокери не са били много активни в борсовата търговия през периода.

Ниската ликвидност е причината само тринадесет от дружествата да са направили сделки за по над един милион лева. Лидер по този показател за четвъртото тримесечие отново е "Евро - Финанс". Дружеството не е сключило много сделки - само 618, но в тях са прехвърлени 10 353 339 акции. А оборотът му е за 32.81 млн. лева. Брокерите на "Карол" "играха" активно през тримесечието и общата стойност на ценните книжа, които са изтъргували е 24.19 млн. лева. На почетната стълбица до тях се нареди  и "Елана Трейдинг", чийто договори за покупко-продажба са осигурили оборот от 21.71 млн. лева. 

Нито един от банковите брокери не успя да постигне оборот, който да го постави сред най-добрите за периода. 

Парадоксална е ситуацията през четвъртото тримесечие. Инвестиционните посредници са изтъргували по-малък обем ценни книжа (под сто милиона), но това е станало при увеличаващ се 

брой на сделките на "БФБ-София"

На регулирания пазар на финансови инструменти у нас са сключени 24 566 контракта. Погледът назад през изминалата година показва, че в края на септември сделките са били 19 624 контракта. В края на юни покупко-продажбите са били 30 378, а  през първото тримесечие - 40 974 броя. Между октомври и декември само пет от борсовите играчи са направили по над 1000 транзакции на "БФБ-София". "Карол" остава без конкуренция на първото място - с 9254 сделки, което е обичайно за дружеството по този показател в класацията на "БАНКЕРЪ". "Елана Трейдинг" също пази второто си място с 4812 сделки. Трети по този показател е "ПФБК", чиито брокери са сключили 2497 контракта. През годините небанковите инвестиционни посредници са без конкуренция у нас в този сегмент, което се потвърждава и през четвъртото тримесечие - нито един от банковите брокери не влезе в групата на номинираните.

Ковид пандемията продължава да притиска фирмите и да ограничава дейността им. Някои от тях получават и подкрепа от правителството чрез различните програми. Други обаче търсят и алтернативни източници за финансиране - наличието на свеж капитал в този момент е важно и може да е добра основа за бъдещо развитие. Това е и причината дузина компании у нас да се обърнат към възможностите, които дава капиталовия пазар при ииздаване на нови акции или облигации. През четвъртото тримесечие за търговия на БФБ бяха регистрирани четири емисии. Но има и други проекти, по които се работи или имат внесени докумени за одобрение в Комисията за фиансов надзор. Четири са инвестиционните посредници, които между октомври и декември са съдействали на  публични дружества при изготвянето на документи за

нови емисии от акции и облигации

Експертите на "Капман", "Гранд кепитъл", "Елана Трейдинг" и на "Карол" са работили по един проект, като всички са стигнали до търговия на "Българска фондова борса" АД. Има заявки и от други публични компании, които имат намерение да се финансират през капиталовия пазар. Заедно с това продължават и някои процедури по обратно изкупуване на собствени акции от някои фирми, но те са започнали в предишни месеци и затова не се отразяват в тази класация. 

Разработените от различни инвестиционни посредници частните интернет платформи за търговия с ценни книжа успешно заместват държавната онлайн платформа COBOS. А доказателство за това е фактът, че се повишава и броят на клиентите им. Освен че частните онлайн системи си преразпределиха пазара, то те  са привлекателни и с по-добрите условия за търговия. Но, от друга страна, липсата на публични данни за всички тези web базирани системи прави подреждането по показателя

електронна търговия на "БФБ-София"

малко условно. Светлина върху този пазар хвърлят няколко платформи: Elana BG Trader (на "Елана Трейдинг"), Karoll Broker (на "Карол"), BenchMark BG Trader (на "Бенчмарк Финанс"), CTrader (на "Капман") и EFOCS (на "Евро-Финанс"), които отчитат и повече абонати през четвъртото тримесечие. През първата платформа са търгували 6996 човека, втората е ползвана от 3529, а третата - от 2696 абонати. Услугите на четвъртата са ползвали 565 клиенти. Данни за периода получихме и от "София Интернешънъл Секюритиз" - за 51 клиенти, и от "ПФБК" - за 29 абонати.

В края на четвъртото тримесечие "Карол" е на първо място в подреждането по показателя. Дружеството е с най-много сключени сделки при онлайн търговията и е с най-висок оборот. "Елана Трейдинг" пък е с най-много клиенти. 

 

ПОБЕДИТЕЛЯТ

Инвестиционният посредник "Карол" е небанкова институция с над 20 години история на капиталовите пазари. Основана през 1997-а, компанията е част от водещата в страната финансова група "Карол".

В партньорство със световните лидери CMC Markets (UK) и Interactive Brokers (USD) инвестиционният посредник предлага възможности за търговия с акции, облигации, компенсаторни инструменти, валута, суровини, договори, за разлика и други финансови инструменти както на "БФБ-София", така и на международните капиталови пазари. Компанията осигурява корпоративни консултации и набиране на капитал чрез първично и вторично публично предлагане (IPO/SPO), дългово финансиране чрез частни и публични емисии облигационни емисии, както и посредничество при реализирането на търгови предложения и управление на индивидуални портфейли.

Компанията е трикратен победител в ежегодната класация на в. "БАНКЕРЪ" - "Инвестиционен посредник на годината" (2006-2008 г.).

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във