Банкеръ Daily

Пари и пазари

Оборотите в сектор "Транспорт, складиране и пощи" с ръст от 6.3% през първото тримесечие

По предварителни данни на Националния статистически институт през първото тримесечие на 2019 г. общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи“, изчислен от сезонно изгладени данни, се увеличава с 6.3% спрямо четвъртото тримесечие на 2018 година. Най-значителен ръст се наблюдава при „Воден транспорт“ - с 12.3%, и „Складиране и обработка на товари, спомагателни дейности в транспорта“ - с 9%. Намаление е регистрирано само при „Пощенски и куриерски услуги“ - с 0.4%.

Общият индекс на оборота за сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ нараства със 7.5% спрямо четвъртото тримесечие на 2018 година. Увеличение е регистрирано при повечето дейности, като то е най-голямо при „Дейности в областта на информационните технологии“ - с 12.6%. Понижение е отчетено при „Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“ (2.9%) и „Издателска дейност“ ( 1.1%).

При Други бизнес услуги най-съществен ръст спрямо предходното тримесечие се наблюдава при „Юридически дейности; Счетоводни и одиторски дейности, данъчни консултации; Консултантски дейности в областта на управлението“ - с 34%, и „Други професионални дейности“ - с 15.9%, докато при „Дейности по почистване“ е регистрирано намаление с 0.8%.

Годишни изменения

През първото тримесечие на 2019 г. общият индекс на календарно изгладените данни на оборота в сектор „Транспорт, складиране и пощи“ нараства с 10.6% в сравнение със същото тримесечие на 2018 година. Най-значимо увеличение е отчетено при „Складиране и обработка на товари, спомагателни дейности в транспорта“ - с 16.9%. Намаление се наблюдава при „Воден транспорт“ ( 3.7%) и „Пощенски и куриерски услуги“ (2.4%).

Общият индекс на оборота за сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ е с 15.2% по-висок през първото тримесечие на 2019 г. в сравнение със същото тримесечие на 2018 година. Най-голям е ръстът при „Дейности в областта на информационните технологии“ - с 20.6%. Понижение е регистрирано при „Издателска дейност“ (13.9%) и „Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“ ( 9.7%).

При Други бизнес услуги ръст спрямо първото тримесечие на 2018 г. е отчетен при повечето дейности, като той е най-голям при „Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност“ - с 33.9%, и „Юридически дейности; Счетоводни и одиторски дейности, данъчни консултации; Консултантски дейности в областта на управлението“ - с 27%. При „Дейности по наемане и предоставяне на работна сила“ и „Дейности по почистване“ е регистрирано намаление, съответно с 4.5 и 3.4%.

Facebook logo
Бъдете с нас и във