Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ОБЛИГАЦИОННИЯ ПАЗАР ПРЕЖИВЯ СЛЪНЧЕВА СЕДМИЦА

Още една агенция повиши кредитния рейтинг на България за дългосрочни инвестиции. Тази новина, както и повишеният интерес на инвеститорите към книжа от региона доведоха до значително покачване на цените на българските брейди книжа. Сравнително слабо повишение отбелязаха облигациите по просрочени лихви (IAB's), които промениха цената си с около 50 цента за 100 щ. долара номинал и достигнаха до 91.25 - 91.75 щ.долара. По-значително поскъпнаха другите две емисии - с по повече от 1 долар за 100 щ. долара номинал. В края на периода облигациите с отстъпка от номинала (DISC's) се търгуваха при нива 93.25 - 93.75 щ.долара, а облигациите с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) - 93.25 - 94.00 щ. долара за 100 щ. долара номинал.Няколко фактора оказаха влияние върху цените на глобалните ни облигации. Лихвите по дългосрочните европейски и американски книжа спаднаха съответно до 4.54% за тези в евро и 3.98% за книжата в щатски долари. Повишението на кредитния ни рейтинг и изявлението на Министерството на финансите, че засега няма да емитира допълнително количество еврооблигации, също оказаха положително въздействие върху търсенето им.Котировките на деноминираните в евро облигации с падеж 2007 г. се повишиха до 104.50-104.75 евро, а тези с падеж 2013 г. - до 101.20-101.50 евро за 100 евро номинал.Огромен скок отбелязаха и цените на облигациите, деноминирани в долари с падеж 2015 г. - те се повишиха с около 2 долара и достигнаха до 106.75-107.25 щ. долара за 100 щ. долара номинал.През седмицата на борсата бяха регистрирани сделки само с втората емисия ипотечни облигации, издадени от Българо-американска кредитна банка. Изтъргуваните книжа бяха с общ номинал 100 000 евро при доход 7.15 процента.В момента на борсата тече първично публично предлагане на общински облигации, издадени от община Сливен. През периода бяха записани облигации за номинал 700 000 лева.Поскъпването на българските брейди облигации повиши интереса към закупуване на ЗУНК-облигациите. Предлагането им е сравнително слабо в момента. Цените се повишиха с около 1 долар за 100 долара номинал.

Facebook logo
Бъдете с нас и във