Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ОБЛИГАЦИИТЕ УДЪРЖАТ ПОЗИЦИИТЕ

Всички български емисии продължиха през изминалата седмица движението нагоре, започнало от началото на годината.Българските брейди облигации продължиха възходящия тренд от изминалата седмица, макар и с по-ниски темпове. Цените им се повишиха с около 50 цента за 100 щ. долара номинал, като търговията на облигациите по просрочени лихви (IAB's) приключи на нива 94.75-95.50 щ. долара, облигациите с отстъпка от номинала (DISC's) - 97.00-97.75 щ. долара и облигациите с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) - 96.75-97.50 щ. долара за 100 щ. долара номинал.Активно се търгуваха и българските еврооблигации, като спредовете над базисните инструменти се стесниха с 15-20 базисни точки. Търсенето определено превишаваше предлагането и цените се повишиха значително.Доходността по облигациите с падеж 2007 г. падна под границата от 5%, като в края на периода можеше да се закупи при доход от 4.60 процента. Подобно беше движението и при еврооблигациите с падеж 2013 година. Доходността им спадна до 6.25-6.20%, а търговията с тях приключи при цени 108.70-109.10 евро за 100.00 евро номинал.Особено активна беше търговията с глобалната емисия, деноминирана в долари с падеж 2015 година. В края на периода тя се търгуваше на нива 112.50-113.00 щ. долара за 100 щ. долара номинал.През седмицата на борсата бяха сключени сделки само с една емисия ипотечни облигации - с облигации на Българска пощенска банка. Номинал от 230 000 лв. бе пласиран при доход 7.625-7.65 процента.Имаше засилен интерес към покупки на ЗУНК-облигации. Този интерес се обуславя главно от повишените цени на българските брейди облигации и от предстоящата замяна на доларови ЗУНК-облигации за деноминирани в евро. Цените им се повишиха до 84.25-85.25 щ. долара за 100.00 щ. долара номинал. Последният работен ден, в който могат да се закупят ЗУНК-облигации за превалутиране, е 20 януари.

Facebook logo
Бъдете с нас и във