Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ОБЛИГАЦИИТЕ СЕ ХАРЧИХА С УМЕРЕН УСПЕХ

Търговията с български облигации по външния ни дълг не беше особено активна. Това ще продължи и в началото на следващата седмица поради почивните дни за католическия Великден.Цените на българските брейди облигации се търгуваха почти без промяна, но поскъпнаха в края на периода. Търговията приключи на следните нива: облигациите по просрочени лихви (IAB's) - срещу 94.90-95.40 щ. долара, облигациите с отстъпка от номинала (DISC's) при 96.45-96.95 щ. долара, облигациите с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's)- при 96.40-96.90 щ. долара за 100 щ. долара номинал.Цената на еврооблигациите с падеж 2007 г. се повиши с 30-40 евроцента и в края на периода достигна до границата от 109.00 евро за 100.00 евро номинал.Малко по-голямо повишение отбеляза глобалната емисия с падеж 2013 година. Цената на тези книжа се повиши с около 50 евроцента, като в края на периода те се предлагаха на нива от 108.00 евро за 100.00 евро номинал.С около 50 цента поскъпна и глобалната емисия, деноминирана в долари. Книжа от нея се предлагаха на нива 113.00-113.25 щ. долара за 100.00 щ. долара номинал.Търговията с облигации по вътрешния дълг на практика беше стопирана поради ликвидната криза в банковата система. Постигнатата средна доходност на аукциона за седемгодишна левова емисия беше 6.07 процента. Емисията в евро със същия матуритет се предлага срещу 5.65-5.70 процента. На тези нива в момента няма реално търсене.На борсата беше регистрирана една сделка с ценни книжа, издадени от Обединена българска банка с общ номинал 69 000 лв. при доход 6.60 процента. През седмицата приключи и частното пласиране на ипотечни облигации, емитирани от ПроКредит Банк.Цените на ЗУНК облигациите останаха непроменени. Търсеха се сравнително малки обеми, и то предимно от фирми, погасяващи задължения към държавата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във