Банкеръ Daily

Пари и пазари

Облигации за 1 трлн. долара търсят купувачи

Водещите централни банки на планетата не купуват достатъчно бързо дългови книжа, поради което новоемитирани държавни облигации за почти 1 трлн. щ. долара ще се борят за купувачи през идните месеци. Пороят от свеж дълг, продаден от правителствата, за да финансират спасителните си пакети срещу пандемията от COVID-19, заплашва да "залее" помощните програми на централните банкери и да наводни пазарите във Великобритания, Канада и Австралия, сочат изчисления на агенция "Блумбърг".

Покупките на паричните стратези ще изостават след емисиите в САЩ и Япония, където продължаващият "уклон" към краткосрочни книжа рискува да изпусне от контрол доходността на по-дългосрочните облигации, която да нарасне и по този начин да навреди на пенсионните фондове и на животозастрахователите, разчитащи на тези пазари. За разлика от тях, по-голямата част от Стария континент ще се облагодетелства от дълговите покупки на Европейската централна банка и ще предложи убежище на инвеститорите, уплашени от потенциалния ръст на възвръщаемостта на книжата.

Дълговият разгул настъпва след като изобилието от лихвени редукции и раздутите планове за покупки на активи на централните банки разстроиха инвестиционните им стратегии. Очакваният нетен емисионен излишък от 980 млрд. долара извън планираното пазаруване на централните банкери ще разбърка по различен начин динамиката на предлагането и търсенето на основните световни пазари през второто полугодие.   

Битките на американските ДЦК

На пазара на щатски правителствени книжа ще бъдат пуснати нови облигации за над 1 трлн. щ. долара през шестте месеца до 31 декември, като очакванията са продажбите на дългосрочен дълг да преобладават над краткосрочния. 

Досега националните купувачи подкрепяха американските дългови емисии. Някои от най-лоялните инвеститори обаче като че ли започват да се оттеглят точно когато има най-голяма нужда от тях. Пенсионните фондове по правило купуват правителствени книжа, за да посрещнат дългосрочните си задължения. Но придобиваните от тях облигации с по-дълги срокове до падежа вървят методично надолу от февруари насам. Което превръща залозите за по-остра крива на доходността (при която възвръщаемостта на по-дългосрочните книжа расте по-бързо отколкото на по-краткосрочните) в популярна търговска стратегия.  

Все пак, последният аукциони за 30-годишни облигации предизвика солиден интерес в купувачите, като офертите на чуждестранни централни банки, внесени чрез Нюйоркския клон на Федералния резерв, привлякоха рекордните 72% от продажбата.   

"Джей Пи Моргън Чейз" прогнозира 35% ръст на емисиите на щатски ДЦК през второто полугодие и скромен недостиг на търсене. Банкерите препоръчват на инвеститорите да се подготвят за по-остра крива на доходността, като най-печеливши ще са залозите на разширяващ се диференциал между петгодишните и 30-годишните облигации.

Другите играчи от Уолстрийт обаче предупреждават, че кривата на доходността по-скоро ще става по-плоска. Те се мотивират с очакваните по-интензивни покупки на Федералния резерв още през този месец и дори с евентуалното удължаване на продължителността на схемите за стимулиране на икономиката. 

Гладът на Европа

Ситуацията на Стария континент ще е съвсем различна от тази отвъд Атлантика. Продажбите на правителствени облигации в еврозоната изглеждат недостатъчни, за да задоволят амбициозните планове за покупки на ЕЦБ и на инвеститорски заявки за 222 млрд. евро от 30 юни до края на годината, по сметки на "Бенк ъф Америка". Което е положителна отправна точка за европейския пазар на дългови инструменти. 

Водач на тази положителна тенденция е Германия, която трябва да емитира облигации за 150 млрд. евро през второто полугодие - повече от който и да било от партньорите й, твърдят стратези на "Сосиете женерал". Основната част от продажбите се очаква да заемат книжата със срок до падежа, надхвърлящ седем години, което би мого да тласне нагоре доходността на по-дългосрочния дълг.  

Сподред стратега на "НатУест маркетс" - Джил Гейл - възвръщаемостта на десетгодишния германски дълг ще се върне в положителната територия през второто полугодие за разлика от сегашните грубо минус 0.45 процента. 

Изострящата се японска буря

Япония изглежда в почти перфектна позиция за изостряне на кривата на доходността. Комбинацията от растящото търсене на рискови активи, ниските разходи за застраховане на валутния риск, който привлича задгранични средства, рекордните по обем аукциони на десет и на 30-годишни облигации и увеличаващите се по количество покупки на по-краткосрочни ДЦК от "Бенк ъф Джъпен" почти сигурно ще увеличат разликата между доходността на краткосрочния и дългосрочен дълг. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във