Банкеръ Daily

Пари и пазари

Област Пловдив – първенец по започнати нови сгради

През второто тримесечие на 2022 година местните администрации са издали разрешителни за строеж на 2 249 жилищни сгради с 13 810 жилища в тях. Спрямо предходното тримесечие те са се увеличи с 21.6%, броят на жилищата в тях - с 45.5%, а общата им застроена площ - с 44.5 процента. Това е добър знак – показателен, че след COVID-пандемията строителният бранш се възстановява.

В сравнение с второто тримесечие на 2021 година издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 28.9%, жилищата в тях - с 38.8%, а разгънатата им застроена площ - с 43.3 процента.

Издадените разрешителни за строеж на други сгради са с 4.1% по-малко, докато разгънатата им застроена площ е с 55.4% повече.

Под „други сгради“ се имат предвид сградите, предназначени за производствена, търговска, транспортна, просветна, културна, спортна, селскостопанска дейност. Включват се и болнични сгради, както и хотели, мотели, почивни домове, хижи.

Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София - 5 984, Варна - 2 380, Пловдив - 1 820, Бургас - 614, и Благоевград – 409.

Спрямо предходното тримесечие те се увеличават с 9.4%, разгънатата им застроена площ - със 17.4%, докато жилищата в тях намаляват с 5.9 процента.

Броят на започнатите административни сгради е без промяна в сравнение с миналото тримесечие, но тяхната pазгъната застроена площ се е увеличила с 24.8 процента. Започнал е строежът на 5.6% повече други видове сгради с 13.9% по-голяма разгъната застроена площ.

В сравнение с второто тримесечие на 2021 година започнатите нови жилищни сгради намаляват с 1.6%, докато жилищата в тях се увеличават с 20.2%, както и общата им застроена площ - със 17.9 процента. Броят на започнатите административни сгради спада с 47.6%, а тяхната РЗП - с 49.3 процента.

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив - 233 жилищни и 65 други сгради; София (столица) - 220 жилищни, 4 административни и 25 други сгради; София - 145 жилищни и 27 други сгради; Бургас - 117 жилищни и 38 други сгради; Варна - 110 жилищни и 30 други сгради.

Борислава Кирилова

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във