Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Обещания за дивиденти развързват котировките

Д-р Александър Апостолов*

Портфолио мениджър

"Юг Маркет фонд мениджмънт"

 

Индексите на Българска фондова борса се движеха разнопосочно през последната седмица. Бенчмаркът на сините чипове SOFIX се търгува на нива около 589 пункта (-0.74%). По-широкият показател BGBX40 се понижи за седмица с минимален процент (-0.16%) до около 114 пункта. Секторният BGREIT, измерващ представянето на дружествата със специална инвестиционна цел, се придвижи в посока нагоре с (+0.73%) до 118 пункта, а равнопретегленият BGTR30 добави (+0.59%) до 492 пункта. Идва краят на годината  и ако погледнем по-общо техническата картина, може да забележим, че водещият бенчмарк традиционно губи по около 170-190 пункта от върха си при корекция - било то чисто статистически и в исторически план. Ако SOFIX  приключи под 590 пункта този месец, ще повтори нещо, което е правил само веднъж в историята си - десет месеца на понижение в рамките на една година. Това се е случвало единствено през 2008-а, когато всички помним за каква криза ставаше въпрос... След рекордно дългия спад на SOFIX през спомената година и формиране на дъно през февруари на следващата година индексът беляза повишение от 72%, при това само за шест месеца. Интересно е какво ще се случи този път?

Акцентите през седмицата на българския пазар традиционно не са много. Положителна нотка добави базираният в Стара Загора производител на пилешко месо "Градус" АД, който възнамерява да се отплати подобаващо на акционерите си. Компанията ще предложи на общото събрание догодина изплащане на дивидент по 10 стотинки за акция, съобщи самата фирма в документ до Българската фондова борса. От дружеството смятат, че резултатите от извършените инвестиции до момента са позитивни, като мениджмънтът потвърждава намерението компанията да изпълни поетите ангажименти по отношение на дивидентната си политика. Още преди своето IPO от компанията се ангажираха да разпределят поне 54% от консолидираната нетна печалба на дружеството като дивидент сред акционерите си.

Въпреки падащия през годината пазар  голяма част от водещите компании на фондовата борса също изплащат щедри дивиденти. От 15-те компании в основния индекс на БФБ без дивидент са четири компании. С най-висока доходност по този показател за периода до момента са "Елана Агрокредит" АД - със 7.46%, но за цялата 2018 г. тя ще намалее, защото акциите на дружеството бяха удвоени, а печалбата не е. На второ място по дивидентна възвръщаемост са книжата на "Адванс Терафонд" АДСИЦ с 5.35%, но предвид резултатите дотук през тази година дивидентът вероятно ще е по-нисък. Почти е удвоен и броят акции на "Фонд недвижими имоти България" АДСИЦ поради увеличение на капитала. Дивидентната доходност обаче се очаква да се удвои предвид резултатите за деветмесечието. Разликата идва от отрицателни еднократни ефекти в края на 2017-а.

През тази година две компании гласуваха промени в политиката по разпределение на печалбата, като въведоха възможността за изплащане на шестмесечни дивиденти - "Софарма" и "Корадо България". Макар че законовата възможност за по-често разпределение на печалбите беше приета още в началото на годината, засега повечето български компании обмислят дали да направят такава промяна, а аргументът са сравнително високите разходи по изплащането на дивидента. Комисията за финансов надзор пусна през седмицата т. нар. апликационна форма "Innovation hub" за правни консултации и неформални насоки във връзка с предлагането на финансови иновации на застрахователния, осигурителния и инвестиционния пазар. По своята същност Innovation hub представлява осигурена единна точка за контакт между надзорния орган и съответното дружество, което посредством нея е улеснено да направи запитване до регулатора.

 

*Авторът е финансист, защитил е докторска степен (PhD Финанси, Инвестиции и Капиталови пазари) към Института за Икономически Изследвания на БАН, както и MBA към Lund University. Лицензиран инвестиционен консултант и брокер на ценни книжа. Представеният от него анализ е единствено със информативна и дискусионна цел и не представлява инвестиционен съвет и/или препоръка. Както автора, така и негови клиенти е възможно да притежават един и/или повече от коментираните финансови активи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във