Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ОББ ПЛАСИРА НА ФОНДОВАТА БОРСА ОБЛИГАЦИИ ЗА 11.72 МЛН. ЛЕВА

Обединена българска банка не успя да пласира цялата си емисия от необезпечени облигации, чийто общ номинал бе 15 млн. лева. На Българска фондова борса, където ценните книжа на банката се предлагаха по лицевата си стойност от 1000 лв., бяха закупени 11 719 броя облигации общо за 11.719 млн. лева.Смятаме, че този резултат от продажбите е голям успех за банката, тъй като книжата не са обезпечени. Зад тях стои само кредитният рейтинг ББ-, който Стандарт енд Пуърс даде на дългосрочните задължения на ОББ в чуждестранна валута, коментира за БАНКЕРЪ Марин Атов, директор на управление Ликвидност в ОББ. Според него, четири пенсионни и едно застрахователно дружества, девет банки, шест инвестиционни посредника и десетки граждани, които са купили облигации, са достатъчна гаранция за доверието в стабилността на банката. Най-много книжа са закупили банките, които са инвестирали около 6 млн. лв. в тях. Следват пенсионните дружества, които чрез своите специализирани фондове са закупили облигации за около 3 млн. лева. Голям е интересът към този вид вложения и на гражданите, които общо са заплатили около 300 хил. лева. Емисията на ОББ се различава коренно от книжата, пласирани до момента от Българо-американска кредитна банка, Първа инвестиционна банка, СИБАНК и Пощенска банка - тя не е ипотечна и освен това първичното й предлагане се извърши направо на пода на борсата, а не чрез подписка. Книжата на ОББ са тригодишни, лихвата по тях е 7.5% и ще се плаща на всеки шест месеца.

Facebook logo
Бъдете с нас и във