Банкеръ Daily

Пари и пазари

НСИ: Приходите от нощувки в страната нарастват

Приходите от нощувки през април 2019 г. достигат 51.7 млн. лв., или с 9.9% повече в сравнение с април 2018 година, сочат данни на Националния статистически институт. Регистрирано е увеличение на приходите както от български граждани - с 14.5%, така и от чужди граждани - с 6%.

През април 2019 г. в страната са функционирали 2052 места за настаняване с над 10 легла -хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 74.6 хил., а на леглата - 157.9 хиляди. В сравнение с април 2018 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 0.7%, а на леглата в тях - с 10%. Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през април 2019 г., е 962.7 хил., или със 7.6% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 12.3%) се наблюдава в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.

През април 2019 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 77% от общия брой нощувки на чужди граждани и 36.9% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 15.1% от нощувките на чужди граждани и 31.7% - на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 7.9 и 31.4%.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през април 2019 г. се увеличава с 4.3% в сравнение със същия месец на 2018 г. и достига 450.7 хил., като е регистрирано увеличение както при българските граждани, така и при чуждите, съответно с 4.3 и 4.2%. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през април 2019 г., са 281.8 хил. и са реализирали средно по 2 нощувки. Чуждите граждани са 168.9 хил.и са реализирали средно по 2.4 нощувки, като 75.1% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през април 2019г. е 22.9%, като се увеличава с 0.9 процентни пункта в сравнение с април 2018 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди - 26.6%, следват местата за настаняване с 3 звезди - 23.8%, и с 1 и 2 звезди - 16.5%.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във