Банкеръ Weekly

Пари и пазари

НОВОГОДИШНОТО НАМАЛЕНИЕ ПРОДЪЛЖАВА

Дядо Коледа донесе на банковата система много пари. Непосредствено преди Бъдни вечер кредитните институции имаха едва 500 млн. лева налични авоари по сметките си в БНБ. По същото време касовите наличности на банката бяха нараснали двойно - от обичайните 150 млн. лв. до над 300 млн. лева. В този момент на междубанковия паричен пазар овърнайт депозитите се договаряха при 0.4% на годишна база. През последните три работни дни от изминалата 2003 г. Министерството на финансите осъществи преводи за 260 млн. лв., като по този начин хазната похарчи и последния лев от натрупаните през годината бюджетни излишъци. Парите бяха използвани основно за попълване на недостига в бюджета на НЗОК, за добавки към пенсиите. Така банковата общност изпрати старата година с общо салдо по сметки при Централната банка от 760 млн. лева. Еднодневните депозити се търгуваха при едва 0.1% на годишна база.Още през първите дни на новата година по сметките на търговските ни банки при БНБ постъпиха още 70 млн. лв., в резултат на което левовите наличности в тях достигнаха общо 830 млн. лева. На междубанковия пазар депозитите вече се котираха при 0.3 процента.Още в края на декември, в резултат на отличната левова ликвидност курс продава евро/лев на междубанковия пазар надскочи фиксирания курс от 1.95583 лв. за 1 евро, при който БНБ е длъжна да продава европейската валута в неограничени количества.За първи път от въвеждането на Валутния борд от 1997 г. досега банките купуват евро от Българската народна банка. През изминалата седмица те продадоха на Централната банка 166 млн. лв., като срещу тях се сдобиха с евро. Ако не бяха го направили, в системата щяха да се натрупат близо 1 млрд. лв. - незапомнено огромна обща левова наличност. При тези обстоятелства коледното намаление на лихвите по най-търгуваните на междубанковия паричен пазар еднодневни депозити се запази и след празниците. Вече трета седмица лихвените проценти по еднодневните депозити остават на сравнително ниските нива от 0.3% на годишна база. В същото време среднодневните обороти са изключително слаби - едва 50 млн. лв., именно защото предлагането на ресурс е голямо и има явен превес над изключително слабото търсене. Едноседмичните периоди се търгуваха при 0.5% годишна база, а едномесечните - при 1 процент. През следващата работна седмица юридическите лица ще направят първите за тази година месечни преводи към хазната за дължимите ДДС, акцизи и данък върху печалбата. В резултат на това над 300 млн. лв. (нето) вероятно ще напуснат банковата ни система (по правило - към 14-о и 15-о число на месеца), като общите наличности ще се стопят до около 500 млн. лева. Тогава цената на овърнайт депозитните сделки ще се повиши до близо 1% на годишна база, а курс продава евро/лев ще стане отново по-нисък от фиксираното ниво от 1.95583 лв. за 1 евро. Първият аукцион за продажбата на част от петгодишна лихвоносна емисия държавни съкровищни облигации, който проведе Българска народна банка, премина при пълен успех. Върху номиналната стойност на книжата ще се начислява лихва от 4.7% на годишна база, която ще се изплаща на всеки шест месеца. Предложеният за реализация номинал беше 20 млн. лева. Емисията е от отворен тип и общият й обем за всички аукциони трябва да достигне 100 млн. лева. По време на сегашния първи търг до участие бяха допуснати поръчки за 84.45 млн. лв., подадени от 23 финансови институции (търсенето бе над четири пъти по-високо от предлагането). Достигнатата средна продажна цена изненадващо достигна високата стойност от 99.79 лв. за 100 лв. номинал, а съответстващата й годишна доходност е едва 4.75 процента. Обяснение за постигнатите резултати може да се потърси във временното състояние на отлична левова ликвидност в банковата система. С нормализиране на левовата ликвидност доходността на държавните ценни книжа със срочност пет години до падежа вероятно ще достигне около 4.9 процента. На 12 януари ще се проведе търг за продажбата на едногодишни държавни съкровищни бонове с номинална стойност 20 млн. лева. Ценните книжа са безлихвени, а доходът им ще се формира само от отстъпката от номинала.

Facebook logo
Бъдете с нас и във