Банкеръ Weekly

Пари и пазари

НОВИТЕ БОНОВЕ СИ ЗАГУБИХА РАВНОВЕСНАТА ТОЧКА

Началото на търговията с инвестиционни бонове в понеделник бе единственото събитие, което отличи пазара на непарични платежни средства от предходните скучни седмици. Както и когато започнаха борсовите сделки с компенсаторни записи и бонове през септември 2002-ра, търговията тръгна оптимистично от сравнително високите нива около 17 процента. След това започна плавен спад, като в сряда цената им достигна 13.25% за малките количества книжа. В края на седмицата тя се уравновеси на нивата около 15 процента. Цената на този инструмент ще се колебае повече в сравнение с тази на компенсаторките, тъй като боновете ще имат по-малко приложение от другите непарични платежни средства. Обемът на тяхната емисия е около 7 пъти по-малък от този на компенсаторките, а потенциалните инвеститори, които ще искат да закупят от тези книжа, ще са значително по-малко.Поскъпването им ще бъде ограничено и от текущата котировка на компенсаторните бонове и записи, защото ако двете цени се изравнят, ще е по-добре да се купува от реституционните книжа, които носят повече права. Поскъпване на инвестиционните бонове ще се получи само в периодите преди и след търгове, на които може да се придобива собственост срещу тях. През останалото време те ще се колебаят в широки граници - най-вероятно ще са поне с 20-30% по-евтини от алтернативните компенсаторки.Ниската цена на боновете показва, че е налице поредният случай на емитиране на платежно средство от държавата без никакво покритие. Както и при компенсаторките, няма достатъчно активи, които да са сравнително равностойни като количество на техния обем. Затова цената им е много по-близка до нулата. И срещу инвестиционните бонове стоят митични списъци от акции и дялове на предприятия, търговията с които обаче все не получава одобрението на правителството. Практиката досега доказа, че след дълги отлагания списъците все пак стигат до приватизационния сегмент на Българската фондова борса, но обикновено от тях са извадени атрактивните дружества. Ако останалите представляват интерес, те пък се продават при условие, че ще се купят нацяло... от когото трябва. Ако дяловете на дружествата за приватизация чрез борсата не получат одобрение и през следващата седмица, търговията отново ще бъде летаргична. Компенсаторките ще се разменят, както и през последните десетина дни, в границите между 21 и 22%, а инвестиционните бонове ще се лутат между 14% и 16.5% в търсене на равновесна точка.

Facebook logo
Бъдете с нас и във