Банкеръ Daily

Пари и пазари

Новите акции на „Телематик Интерактив България“ стъпват на БФБ

От днес акциите на Телематик Интерактив България АД-София, издадени в изпълнение на решение на общото събрание на акционерите на 23 юни, ще се търгуват на "Българска фондова борса". Тогава беше гласувано предложението на мениджърите за увеличаване на капитала на дружеството със собствени средства от 4 320 006 лв. с издаване на нови ценни книжа на стойност 8 640 012 лева.

Така на Сегмент акции „Standard” на Основен пазар BSE на фондовата борса ще се търгуват 12 960 018 обикновени, поименни, безналични с право на глас акции с номинална стойност на една акция от 1 лев.
От 22 март акциите на "Телематик Интерактив България" се търгуват на „Българска фондова борса“.

Това беше и първото първично публично предлагане на БФБ за 2022 година, а с него собственикът на лиценза на платформата за казино и спортни залози PalmsBet стана публично дружество през февруари.

Общото събрание на „Телематик Интерактив България“ през юни гласува да се разпредели паричен дивидент в размер на 10 152 014.10 лева, или по 2.35 лева бруто на акция.

Заедно с това е одобрено и предложението на мениджърите на дружеството за изплащането и на непаричен дивидент в размер на 8 640 012 лева под формата на акции на „Телематик Интерактив България“. За една съществуваща акция всеки инвеститор в тези книжа получи по две нови акции на компанията.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във