Банкеръ Daily

Пари и пазари

Новите акции на "Градус" разпалват страсти за 100 млн. лева

IPO-то на "Градус" АД може да се превърне във второто в историята на "БФБ-София", което да акумурила над 100 млн. лв., като в горната си граница достига до 146.156 млн. лева.

Инвеститорите дочакаха поредното първично публично предлагане на акции (IPO) на "БФБ-София" АД.

Предлагането на 55 555 556 броя акции на производителя на птичи продукти "Градус" АД, от които 27  777 778 нови и 27 777 778 съществуващи, ще се извърши чрез два IPO аукциона в два последователни дни - 18 и 19 юни. Всеки желаещ може да запише най-малко една акция в ценовия диапазон от 1.80 лв. до 2.35 лв. за един брой. От компанията уточниха, че ако интересът е много голям, собствениците ще предложат и допълнително количество от 6 638 888 съществуващи акции за продажба. Това пък може да стане на следващия ден (19 юни). При реализиране на цялата емисия свободнотъргуемите книжа на Градус ще достигнат 25% от капитала на дружеството.

Според проспекта предлагането ще се счита за успешно, ако са записани (разпределени) и заплатени не по-малко от общо 36 111 112 акции, от които 18 055 556 съществуващи акции и 18 055 556 нови акции.

Борсовата търговия на "БФБ-София" с акциите на "Градус" АД евентуално може да започне след около месец и половина - около 19 юни, колкото е нужното време за регистрация на акции в Търговския регистър, "Централен депозитар" АД, Комисията за финансов надзор и "БФБ-София" АД.

Основните акционери в компанията - Иван Ангелов и Лука Ангелов, притежаващи по 50% от "Градус" АД, няма да имат възможността да предлагат допълнителни акции на инвеститорите на "БФБ-София" АД в следващите 12 месеца.

При минималната цена от 1.8 лв. пазарната капитализация на "Градус" АД ще е 447.8 млн. лева, а при максималната от 2.35 лв. това прави 584.6 млн. лева. Днес на "БФБ-София" има само две компании с оценки от над 500 млн. лв. - "Софарма" АД и "Химимпорт" АД. При успех на първичното публично предлагане "Градус" АД се очаква да се присъедини към SOFIX през март 2019 г. при положение че дружеството отговаря на изискванията за попадане в най-стария и престижен индекс на "БФБ-София". 

"Градус" АД е една от най-големите компании за добив на месо в България и сред трите водещи  производители на разплодни яйца в Европа. Компанията е на първо място в страната по производство на продукти от птиче месо с 35% пазарен дял.

Според финансовите резултати за първите три месеца на тази година компанията има 38 млн. лв. приходи и 12 млн. лв. нетна печалба при 36 млн. лв. приходи и 9 млн. лв. печалба за година по-рано. От "Градус" АД обещават да разпределят поне 54% от нетната си печалба като дивидент сред акционерите си, като планира да осигури 7% дивидентна доходност за акционерите си през следващата година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във