Банкеръ Daily

Пари и пазари

Новините започват да тежат все повече на доходността

Николай М. Ваньов,

Финансов експерт

Каква седмица само! За пръв път от финансовата криза през 2008 г. насам от ФЕД прибегнаха до спешно намаляване на основната лихва извън насрочено заседания на монетарния борд, като във вторник я понижиха с цели 50 базисни точки с цел борба с негативните икономически последици, предизвикани от разпространението на коронавируса. Това моментално хвърли пазарите в лимбо, не толкова защото подобен ход бе неочакван, а защото това се случи по такъв начин. Финансовите пазари моментално включиха в калкулациите си по-нататъшни понижения, като първото е силно вероятно да се случи след само две седмици. Всичко това даде своето сериозно отражение върху трежъритата, чиято десетгодишна доходност за пръв път в историята се понижи под ключовото ниво от 1 процент. В края на седмицата десетгодишните книжа се търгуваха при търсен доход до падежа от 0.976% и спад от 7.8 базисни точки.

Ситуацията с европейските бенчмарк книжа не бе по-различна. Разпространението на вируса на Стария континент и очакванията от това да произлезе следващата, макар и техническа (поне засега) рецесия в еврозоната започват да тежат все повече на доходността. Очакванията на анализаторите са по-скоро от ЕЦБ да пристъпят към поредно лихвено понижение на срещата на борда следващата седмица, но дори и това да не се случи, търсенето на немски бундове е сериозно подкрепено. Доходността по десетгодишните немки книжа отбеляза седмичен спад от 3 базисни точки до минус 0.639%, като рекордно ниските нива от есента на миналата година не изглеждат недостижими. Доходността по френската десетгодишна емисия също отбеляза седмично понижение - с 2.9 базисни точки до минус 0.32 процента.

В периферията на еврозоната рисковете за Италия изглеждат най-сериозни, като разпространението на заразата там е най-високо в целия Европейски съюз. Техническата рецесия изглежда сигурна на Ботуша, а италианските дългове са търсени от пазарите през седмицата. Доходността по десетгодишните книжа се понижи с 6.8 базисни точки до 1.032% през седмицата. Сходните по матурите испански ДЦК направиха съизмеримо движение с минус 6.7 базисни точки до 0.212 процента.

Във Великобритания очакванията са Бенк ъф Ингланд да направи действие, следващо това на Фед, и също да понижи основната лихва. На този фон джилтовете са търсен инструмент за хеджиране от риска, като доходността по десетгодишната емисия се понижи с 8.1 базисни точки до 0.36 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във