Банкеръ Daily

Пари и пазари

Новините поизпариха оптимизма на инвеститорите

Николай М. Ваньов, 

Финансов експерт

Търсенето на посока на пазарите, заедно с по-ниската от обикновено ликвидност на пазарите в края на август, както и някои негативни данни, свързани главно с икономиките от еврозоната, доведоха до засилване на търсенето и осезаем спад на доходността при основните в глобален аспект ДЦК през изминалата седмица.

Изненадата на фронта на данните дойде от еврозоната, където продажбите на дребно отчетоха неочакван спад през юли, движен главно от притесненията, свързани със запазването на заетостта и нивата на доходи с оглед развитието на пандемията Covid-19. Допълнително доказателство за възможност забавяне на икономическото възстановяване на страните от валутния съюз дойде и от индексите, измерващи очакванията на мениджърите в производството и услугите, които също показаха известно изпаряване на оптимизма. На този фон основните евро ДЦК бяха сред търсените инвестиции през изминалата седмица, като десетгодишните немски бундове видяха спад на търсената доходност до падежа от 7 базисни точки до минус 0.48 процента. Доходите по сходните по матурите френски ДЦК пък се понижи със 7.9 базисни точки до минус 0.189 процента.

Въпреки че периферията на еврозоната предоставя значително повече експозиция на инвеститорите към рисковете, произтичащи от Covid-19 пандемията, общото очакване за допълнителни монетарни стимули и подкрепяща политика на ЕЦБ доведе до засилване на търсенето на доходността, която тези книжа предлагат. Италианският десетгодишен дълг видя спад на доходността от 8.5 базисни точки през седмицата до 0.958%, докато испанските ДЦК с падеж през 2030 г. приключиха с понижен доход то 5.3 базисни точки до 0.323 процента.

Във Великобритания, Бенк ъф Ингланд показа готовност за още по-стимулираща политика с оглед преодоляване на рисковете от Брексит и Covid-19, както и поредната доза възможна политическа нестабилност на Острова. Всичко това бяха добри новини за инвеститорите в джилтове, които видяха спад на доходността на десетгодишната емисия от 7.2 базисни точки до 0.238 процента.

В САЩ волатилността, свързана с предстоящите президентски избори през ноември, започва да дава своето отражение в търсенето на трежърита. В същото време възстановяването на пазара на труда в най-голямата световна икономика изглежда до известна степен под риск. На този фон десетгодишните американски ДЦК видяха понижение на търсената до падежа доходност от 7.2 базисни точки до 0.652% в края на седмицата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във