Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Новини от бизнеса

Дружеството "Пампорово" АД - Смолян, което управлява едноименния зимен куророт, обяви, че е на печалба и към края на второто тримесечие на годината. Тя обаче е намаляла до 1.114 млн. лв., докато след активния зимен сезон положителният финансов резултат беше 3.216 млн. лева.Логично за полугодието нетните приходи от продажби на фирмата са намалели с 5.57% на годишна база, но въпреки това те формират 98.88% от всички парични постъпления на дружеството. Общите разходи по дейността обаче отчитат ръст от 1.50 процента.След проведеното търгово предложение през май "Пампорово" АД свиква извънредно общо събрание на акционерите си на 3 септември. Поводът е приемане на решение за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества, воден от Комисията за финансов надзор.
Софийската фирма за производство на хидроизолационни материали и ремонтни дейности "Хидроизомат" АД увеличава загубата си през тази година. В края на полугодието тя вече е в размер на 158 хил. лв., според данните в консолидирания й отчет.


Застоят в сектора на недвижимите имоти е причината и за свитите поръчки от клиентите на инженеринговата фирма - строителни фирми, фирми, специализирали се в поставяне на хидроизолации , и крайни потребители. Затова и общите й приходи през тази година намаляват, но това пък е причината и да се направят по-малко разходи по дейността.В неконсолидирания си отчет търговското дружество също отчете загуба.
"ТЕЦ Марица 3" АД - Димитровград, увеличава консолидираната си загубата за полугодието. В края на юни тя е на стойност 6.415 млн. лв. при 5.845 млн. лв. година по-рано. Нетните приходи от продажби осигуряват почти всички парични постъпления на фирмата, която произвежда електрическа енергия и малки количества пара и гореща вода. В същото време сред основните рискове в дейността й остава и в следващите месеци възможната промяна в цените на основните суровини, използвани при технологичните процеси - въглища, газ и мазут. За покупката им се правят и най-големите разходи.


По екологичните изисквания, с които дружеството следва да съобрази дейността си, също са необходими много средства, а като средство за финансиране се използват и парите от първия облигационен заем в размер на 4.04 млн. лева.


Facebook logo
Бъдете с нас и във