Банкеръ Weekly

Пари и пазари

НОВИЯТ ФИНАНСОВ НАДЗОР ПРЕПЪНА КОМПЕНСАТОРКИТЕ

Поредната спънка за приватизациония процес и удобно извинение за новото забавяне на продажбите на акциите от пул Енергетика бе липсата на назначена комисия за финансов надзор. От началото на март на българския капиталов пазар отново настана безвластие и инвеститорите могат само да гадаят колко време ще отнеме да бъдат назначени членовете на новата комисия и след колко още те ще започнат ефективно да работят. Дотогава енергоремонтните дружества няма да могат да станат публични, а това е необходимо условие те да бъдат предлагани на приватизационния сегмент на Българската фондова борса. С осъзнаването на този факт още в първия работен ден на изминалата седмица офертите купува намаляха, а от друга страна, спекулантите започнаха да продават с идеята, че ще си върнат продадените количества по-късно на по-ниска цена. Всичко това върна търговията под 24% и повечето сделки се сключваха в диапазона от 23.70 до 23.90 процента. Дневните обеми на търговия се запазиха сравнително високи, имаше и сделки на блоковия сегмент. Това показва, че интерес за покупки има, но се използва тактически ход да се купува по-евтино поне докато положението не се промени.Като известна компенсация Агенцията за приватизация пусна за продажба два нови пула. За пул Химко, състоящ се от акциите на осем дружества, за инвестиционен посредник беше избран Брокерс груп АД, а пул Полиграфия, в който влизат десет пакета от акции ще се продава от Първа финансова брокерска къща ООД. Тези акции ще се появят на приватизационния сегмент на борсата през следващите две седмици. Малко вероятно е тези акции да окажат някакво съществено влияние върху цените на борсата, защото акциите в тях са сравнително малко на брой и освен това са безинтересни за пазара компании. Ако от двата пула бъдат реализирани по един милион бона, това ще бъде успех. Дано поне инвестиционните посредници да са се поучили от неуспешните продажби досега и да са задали ниски цени за предлагане на акциите на борсата, за да се постигне по-висок процент при реализиране на акциите от пуловете. Ако цените им са достатъчно атрактивни, интерес за покупки ще има поне за пакетите, които са за над 5% от капитала на съответните дружества.За следващата седмица лекото спадане на цените може и да продължи - поне докато не бъде назначена мегакомисията и тя не започне да издава решения, свързани с капиталовия пазар. Цените трудно биха могли да паднат под 23% поради практически пълната липса на предлагане на тези нива и затова по-скоро сделките ще се сключват в по-широки граници от 23.50 до 23.90 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във