Банкеръ Weekly

Пари и пазари

НОВИ ХОЛДИНГИ ИЗЛИЗАТ НА БФБ-СОФИЯ

Това предвиждат промените в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, които влязоха в сила на 14 май. До редакционното приключване на броя (петък, 11 ноември) в надзорното ведомство не е била подадена нито една молба. Получили сме само две запитвания по този повод - от Златен лев Холдинг и Финтекско АД, заяви заместник-председателят на КФН Димана Ранкова. Впрочем намеренията им да изпълнят закона прозират и от някои съобщения в Държавен вестник. Акционерите на Финтекско АД (образувано от сливането на Калиман Холдинг АД със Сигма ООД) ще гласуват на извънредно общо събрание, което ще се проведе на 16 декември, увеличение на капитала на дружеството от 685 857 на 2 743 428 лв. чрез първично публично предлагане. Сиконко Холдинг също отговаря на условията и трябва да бъде регистрирано на БФБ-София. Въпросът дали Лукойл Нефтохим Бургас отново ще се появи на борсата, след като веднъж мажоритарният му собственик го отписа по установения ред, все още е без отговор.
Към дружествата, които не са подали молба за вписване в публичния регистър, но покриват всички изисквания, ще бъдат приложени специални мерки. Друг е въпросът как КФН ще ги издири. Комисията вече е поискала справка от Централния депозитар за броя на дружествата, които имат над 10 хил. акционери. Тя обаче няма да обхване компаниите с налични акции, тъй като в Централния депозитар се регистрират само безналични книжа.
Непубличните дружества, които имат над 10 хил. акционери, не са много и са най-вече бивши приватизационни фондове, преобразувани по-късно в холдинги. С регистрирането им на БФБ-София се цели да бъде осигурена по-голяма прозрачност на действията на мениджмънта на тези дружества. Не е тайна, че ръководствата им често допускат злоупотреби, с което до голяма степен се накърняват интересите на множеството дребни акционери. Надеждите са, че специалният режим, при който работят публичните дружества, ще внесе дисциплиниращ ефект. Друг е въпросът, че в България вече се знае как се източва публична компания, без каквито и да било последици за извършителите. Много от играчите на пазара се съмняват, че административното вписване на компаниите в публичния регистър ще доведе до промяна в манталитета на техния мениджмънт.

Facebook logo
Бъдете с нас и във