Банкеръ Weekly

Пари и пазари

НОВИ ЕВРОВЪЛНЕНИЯ ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ

Вниманието на пазара през седмицата беше фокусирано изцяло върху сделката по замяна на външния дълг на България. Мненията, разпространявани сред обществеността по повод на активното управление на външния дълг, са доста многообразни и често противоречиви. Определено негативно влияние върху цените на книжата по външния дълг на България оказаха критиките за законността на сделката, които отправиха част от депутатите в парламента. Доходът, който ще носят новите български еврооблигации, е около 7.95% за книжата, деноминирани в евро, и около 9.10% за деноминираните в щатски долари.Няма да се спирам на параметрите по замяната на дълга, тъй като те бяха усилено дискутирани в пресата през последните дни. Към момента инвеститорите се интересуват най-вече от еврооблигациите, деноминирани в евро, и се очаква поне 1 млрд. долара български брейди облигации да бъдат заменени срещу еврооблигации, а извън този процес вероятно ще бъдат емитирани книжа с номинал около 300 млн. евро за привличане на свежи пари. Цените на петгодишните еврооблигации се понижиха слабо в началото на седмицата и се върнаха отново на равнищата от 100.75-101.25 евро в края на седмицата. Очакваме интересът на инвеститорите да се измести към по-дългосрочните еврооблигации и цените на петгодишните книжа слабо да се понижат през следващата седмица. Търговията с облигации на Първа инвестиционна банка беше слаба. На борсата бяха сключени сделки в размер на 5000 евро при доход 7.25 процента. Повлияни от цените на Брейди облигациите, и ЗУНК облигациите поевтиняха в края на седмицата, като търговията приключи на нива около 79.75-80.25 щ. долара. Регистрирани са сделки в размер на 4 950 000 щ. долара. През следващата седмица очакваме цените да се понижат още с около 25-50 базисни пункта. След обявяване на цените, по които ще се заменят българските брейди облигации - 88.50 щ. долара за IAB's, 90.50 щ. долара за DISC's и FLIRB's щ. долара (с 25 базисни пункта по-ниски при изкупуване), цените им се понижиха на международните пазари.Облигациите по просрочени лихви (IAB's) завършиха търговията на нива 87.25-87.75 щ. долара, облигациите с отстъпка от номинала (DISC's) - 90.25-91.00 щ. долара и облигациите с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) - 89.75-90.25 щ. долара. През следващата седмица очакваме понижение на цените на облигациите по външния дълг.

Facebook logo
Бъдете с нас и във