Банкеръ Weekly

Пари и пазари

НОВА ЩАТСКА БАНКА СЕ РОДИ НА СВЕТЛИ ПОНЕДЕЛНИК

Фърст Юниън (First Union Corp.) обяви на 16 април решението си да плати 13.1 млрд. щ. долара за местния си конкурент Уочовайа (Wachovia Corp.). От сливането между двете базирани в Северна Каролина банки ще се роди четвъртата по големина финансовокредитна институция на САЩ с активи в размер на 324 млрд. щ. долара, 90 хил. служители и 19 млн. клиенти. Сделката по всяка вероятност ще приключи през третото тримесечие на годината. Тя е наложена от големите загуби, които понасят двете банки от необслужвани кредити и от намаляващите приходи от нетрадиционния банков бизнес от рода на посредничество при търговия с ценни книжа. Обединената структура ще се нарича Уочовайа (Wachovia Corp.) - доста изненадващо решение, като се имат предвид огромните средства, хвърлени за рекламиране на фирменото име на Фърст Юниън.
Местата в борда на директорите ще се поделят поравно между двете структури. Президент на новата банка ще стане Лесли Бейкър-младши - управител и главен изпълнителен директор на Уочовайа. Главен изпълнителен директор ще бъде Кенеди Томсън - ръководител на Фърст Юниън.
Инвеститорите приеха твърде предпазливо и дори с недоверие обявеното сливане. Може би защото в края на 90-те години Фърст Юниън олицетворяваше най-лошите страни на банковата дейност в САЩ. През 1997 г. кредитната институция плати за базираната във Филаделфия банка Кор Стейтс (Core States) пет пъти повече от счетоводната й стойност. Високите премии обаче налагат бързо и драстично намаление на разходите. Но последвалите агресивни съкращения принудиха клиентите да се разбягат на тълпи. Миналата година Фърст Юниън обяви програма за преструктуриране на стойност 3 млрд. щ. долара. Целта бе да се покрият загубите от злополучната покупка на Кор Стейтс и да се закрие Мъни Стор (Money Store) - поделението, което отпуска заеми на физически лица с лоши кредитни досиета.
Сегашната сделка обаче е доста предпазлива. На първо място Фърст Юниън плаща само два пъти по-висока цена от счетоводната стойност на Уочовайа. Пълната интеграция на двете банки ще стане в рамките на три години, а първият клон ще бъде закрит най-рано след година. На второ място и двете обединяващи се структури са в Северна Каролина, което ще спести маса разходи за реклама и ще позволи лесно физическо сливане на клоновете.
Двете банки обявиха, че след пълното обединение на операциите си ще съкращават разходите си с 890 млн. щ. долара годишно. Ще се наложи и еднократно да заделят 1.45 млрд. щ. долара за покриване на средствата по сливането и по възмездяването на персонала.
Щатската инвестиционна банка Мерил Линч (Merrill Lynch Co.) е консултант по сделката на Фърст Юниън, а Креди Суис Фърст Бостън (Credit Suisse First Boston) - инвестиционното поделение на швейцарската банка Креди Суис, представлява Уочовайа.

Facebook logo
Бъдете с нас и във