Банкеръ Weekly

Пари и пазари

НОВА МОДНА ЛИНИЯ НА ФОНДОВАТА БОРСА

С настъпването на новия летен сезон БФБ-София реши да се включи във формирането на новите модни тенденции. Сред инвеститорите стана популярно да се купуват акции от фалирали дружества, а сред собствениците - да се разкриват бъдещи намерения (без гаранции за тяхното реализиране). Дребните акционери също решиха да създадат своя собствена модна колекция. Гвоздеят в нея е продажбата на миноритарни пакети акции на смесени закрити аукциони. При тях лимитираните поръчки се удовлетворяват, стига да не са по-ниски от определената цена, а пазарните се реализират по среднопретеглената цена от лимитираните поръчки. Непродадените книжа след края на аукциона се прехвърлят за следващия ден. Участниците в него не знаят какви заявки са дали техните конкуренти. Досега този вид аукциони се ползваха предимно от държавата. Ролята на новатори в тази сфера поеха група миноритарни акционери на Емка АД - Севлиево. Недоволни от управлението на по-едрите собственици, те обединиха своите пакети акции, за да ги направят по-атрактивни. Така 11.92%, представляващи 53 410 акции на севлиевското предприятие, бяха предложени за продажба на смесен закрит аукцион в периода 17-25 май. Цената, която поискаха дребните акционери за целия пакет, бе малко над 2.1 млн. лв. (или 40 лв. за акция). Тя обаче се оказа твърде висока за инвеститорите. По същото време сделки с акции на Емка на реалния пазар се сключваха на нива от 10-12 лева. Но миноритарните собственици не се отказаха и подновиха своето предложение за смесен закрит аукцион, като този път поискаха 1.98 млн. лв. за 55 050 акции (или 36 лв. за една бройка). Поправителният ще е между 3 и 9 юни. Инвестиционният посредник, който ще осъществи продажбата, е Позитива АД. Основните акционери на севлиевското предприятие са РМД Кемп (38.73%) и Индустриален капитал холдинг (33.41 процента). То е специализирано в производството и продажбата на кабели и е единственото у нас, което произвежда емайлирани медни проводници. Емка притежава дълготрайни активи с балансова стойност от близо 2.8 млн. лева. Основният му капитал е 448 хил. лева. Дружеството е приключило първото тримесечие на тази година със загуба от 368 хил. лв., като за същия период на 2004-а то е реализирало печалба от 190 хил. лева. Приходите му от продажби са близо 5 млн. лева. Новаторите от Севлиево бяха последвани от РМД Фазан 96, притежаващо 11.96% от капитала на русенския завод за производство на на чорапи Фазан. Само че в този случай методът на смесения закрит аукцион се използва по съвсем различна причина. Фазан 96 бе обявено в несъстоятелност през юли 2003-а и за негов синдик беше назначена Милена Дякова-Георгиева. Тя от своя страна започна да осребрява активите от масата на несъстоятелността на РМД-то, където логично се намира и въпросният пакет от 11.96 процента. Инвестиционният посредник, който е поел да осъществи продажбата, е Авал Ин. Публичното предлагане ще започне на 6 юни и ще приключи на 1 юли, като лимитираната цена за една акция е 5.80 лева. За разлика от Емка - Севлиево, тя е много по-близка до пазарната. На 1 юни книжата на русенското предприятие се търгуваха на нива около 5.70 лева. Основният акционер във Фазан е Стара планина Холд АД с притежаваните 71.73% от неговия капитала. Консолидираната печалба на завода от януари до края на март тази година е 143 хил. лв. - само с 20 хил. лв. повече от реализирания положителен финансов резултат за същия период на 2004-а. Предприятието притежава дълготрайни активи с балансова стойност от 1.1 млн. лева. Съдейки по консолидирания му отчет за първото тримесечие, то няма нито дългосрочни вземания, нито дългосрочни задължения. За сметка на това текущите му задължения са близо 1.9 млн. лева. Дружеството е с акционерен капитал от 321 хил. лева. Има заделени резерви от 1.1 млн. лв., както и неразпределена печалба от 263 хил. лева. Приходите му от продажби пък са 1.2 млн. лева. Акционерите на Химко също не останаха назад. На смесен закрит аукцион от 1 до 3 юни бяха предложени 500 хил. акции от торовия завод, което е 3.67% от неговия капитал. Една партида е от 25 хил. акции и в първия ден се продаваше срещу 74.5 хил. лв., което прави по 2.98 лв. на акция. Лимитираната цена обаче намаляваше с всеки изминал ден. В момента пазарната цена на книжата е 2.41 лева. Инвестиционният посредник по продажбата е Първа ФБК. Капиталът на Химко е 13.629 млн. лева. Врачанското дружество приключи 2004-а със загуба от близо 81 млн. лв., като година по-рано нейният размер е бил четирикратно по-малък - 20.7 млн. лева. Основни акционери в Химко са Ей Ви Ес Ти Трейдинг (36.06%) и Интер Рао България (33.4 процента). Но сега торовият комбинат е в ръцете на синдика Борис Борисов, тъй като е в производство по несъстоятелност. Според анализатори на пазара смесените закрити аукциони са привлекателни за дребните акционери, тъй като позволяват да се постигне по-висока цена от пазарната, а и правят продажбата по-прозрачна. Освен това продавачът има възможността сам да определи правилата - т.е. дали акциите да се продават поотделно, или в пакет.

Facebook logo
Бъдете с нас и във