Банкеръ Weekly

Пари и пазари

НОВА ГОДИНА НОВИ... НАРЕДБИ ЗА ДЦК

Без много шум Министерството на финансите и Българската народна банка са приели на 12 декември 2002 г. нова Наредба N5 за условията и реда за придобиване, изплащане и търговия с държавни ценни книжа, която напълно отменя досега действащата. Напълно нов е и текстът на Наредба N15 за контрол върху сделките с безналични ДЦК.Новите моменти в новата-стара Наредба N5 са, че Централната банка ще води регистъра и на книжата, притежавани от Министерството на финансите, както и тези, собственост на Резервния обезпечителен фонд. Досега тя регистрираше само тези на първичните дилъри и на търговските банки непървични дилъри на ДЦК. Друга новост е, търговските банки непървични дилъри, чийто регистър се води от БНБ, вече ще могат да участват на първичните аукциони чрез поръчки, подавани от избран от тях първичен дилър. Запазва се постановката в аукционите да участват само първичните дилъри, а останалите участници ще подават поръчки чрез тях. Министърът на финансите си е запазил правото да не допуска до класиране в аукцион определен участник. Прехвърлянето на ДЦК от един участник на вторичния пазар на друг вече ще може да става след съответното уведомление до БНБ. То обаче трябва да стане до 11 часа на работния ден, предхождащ транзакцията, а не както бе досега - два до три дни по-рано, в зависимост от участниците. Създава се възможността информацията до Централната банка да се изпраща и по SWIFT. Право да закупуват ДЦК на първичния пазар от аукциони, организирани от Българска народна банка през първите шест месеца на 2003 г., ще имат 25 финансови институции, избрани за първични дилъри. От стария списък отпадат НЕФТИНВЕСТБАНК и ХВБ-България както и финансовата къща ДЗИ Инвест. От банките в списъка остават БУЛБАНК, Банка ДСК, ХЕБРОСБАНК, БНП Париба (България), Българска пощенска банка, Демирбанк (България), ЕВРОБАНК, ИНГ банк - клон София, Корпоративна банка, ОББ, Общинска банка, Първа източна международна банка, Първа инвестиционна банка, Райфайзенбанк (България), РОСЕКСИМБАНК, СЖ ЕКСПРЕСБАНК, Ситибанк - клон София, СИБанк, БИОХИМ, България инвест, ЮНИОНБАНК, Централна кооперативна банка, както и финансовите къщи Елана, Евро-финанс и Булброкърс.Наредба N15 вменява контролните функции върху избора и последващия контрол върху цялостната търговия с ДЦК, която осъществяват първичните дилъри, на Министерството на финансите и Българската народна банка.

Facebook logo
Бъдете с нас и във