Банкеръ Weekly

Пари и пазари

НОВ НЕПРИСЪСТВЕН ТЪРГ НА БОРСАТА

Деветият неприсъствен търг, който ще се проведе на Българска фондова борса, ще започне на 13 юли и ще приключи на 27 юли. На него ще се предлагат дялове от 11 дружества с ограничена отговорност. Срещу непарични платежни средства ще се продават осем от тях, а останалите три - срещу пари. Впрочем, след като от 30 юни инвестиционните бонове от втората вълна на масовата приватизация са невалидни, единственото непарично платежно средство, което остана, са компенсаторните инструменти. Но и от тях едва ли ще бъдат изразходвани много, като се има предвид, че всички предлагани за приватизация дялове са миноритарни. Сред по-интересните дружества са Искра-Електро - Пловдив (37.32%), Протекс - Провадия (20%), Агромехсервиз - Ловеч (10 процента). Искра - Електро - Пловдив, е правоприемник на част от активите на ДФ Елпром - София. Предприятието произвежда термични релета, битови уреди, маслени пускатели и осветителни тела. Освен държавата дялове в него имат и Георги Василев Пенков и Катя Петрова Добранова. Трябва да се отбележи, че Искра-Електро вече е било в производство по несъстоятелност, което е приключило на 19 декември 2003-а. Оздравителната процедура обаче е включила прехвърлянето на дружеството като съвкупност от права, задължения и фактически отношения в полза на Филкаб АД. Предприятието е приключило миналата година със загуба от 67 хил. лв. и не е реализирало приходи от продажби на продукция. Протекс ООД произвежда ленени прежди и технически текстил. То е с капитал от 45 хил. лв., разпределени в 450 дяла с номинал от 100 лв. всеки. Те се държат от държавата, в лицето на Министерството на икономиката (20%) и от Текстилна фабрика ООД - Провадия (80 процента). През последните три години дружеството е на загуба, варираща между 20 и 28 хил. лева. За първото шестмесечие на 2005-а негативният му финансов резултат е 1000 лева. Приходите от дейността намаляват драстично, като през 2001-ва са били 230 хил. лв., а през 2003 г. - 102 хил. лева. За първото полугодие на 2004-а те възлизат на 60 хил. лева. Агромехсервиз предлага механизирани селскостопански, строително-монтажни услуги, ремонт и техническо поддържане на трактори, автомобили и селскостопанска техника. Капиталът на дружеството е 34 хил. лева. Приходите от дейността му са се увеличили от 153 хил. на 232 хил. лв. през 2004-а в сравнение с 2003-а. Реализираната печалба за миналата година е 64 хил. лева. Дяловете, към които до 20 юли не бъде проявен интерес, ще бъдат предложени на двойно по-ниски цени.

Facebook logo
Бъдете с нас и във