Банкеръ Daily

Пари и пазари

Нов играч влиза в строителството, ремонта и поддържането на пътища и пътни съоръжения

Инженернговото дружество "Валирион" ЕООД е уведомило Комисията за защита на конкуренцията за своето намерение да осъществи концентрация посредством придобиване на контрол над икономическата група на "Пътна сигнализация-България" EOOД, съобщиха от регулатора.

"Валирион" ЕООД ще закупи всички дялове от капитала на "Пътна сигнализация-България" ЕООД. Планираната сделка ще бъде осъществена в изпълнение на Договор за покупко-продажба на дялове. Купувачът ще придобие всичките дялове от капитала на "Пътна сигнализация" ЕООД .

Основната търговска дейност на "Валирион" ЕООД е проектиране, изграждане и инженеринг на промишлени и граждански обекти.

Фирмата  "Пътна сигнализация-България" ЕООД е специализирана в  проектиране, изграждане и инженеринг на промишлени и граждански обекти като основните приходи на дружеството са от дивиденти от нейни дъщерни дружества.

"Пътна сигнализация" ЕООД има дялово участие в няколко компании. Основна дейност на дъщерното му дружество "АБ" АД, в което "Пътна сигнализация - България" ЕООД чрез "МЕНД" ЕООД и "Пътстрой-97" АД притежава 100% от акциите, е строителство, ремонт и поддържане на пътища и пътни съоръжения, производство на асфалтови смеси и битумна емулсия, както и производство на инертни материали и каменно брашно.

Всички фирми, за които не е посочена основна актуална дейност са дружества, които не извършват търговска дейност към момента.

Според уведомлението на купувача не се очаква операцията да окаже въздействие върху съответни продуктово-географски пазари в страната.

Искането от "Валирион" ЕООД е КЗК да извърши оценка на концентрацията и да се произнесе с решение. В тази връзка всяко трето заинтересовано лице може да представи информация или да изрази своето писмено становище относно сделката и въздействието, което тя може да окаже върху ефективната конкуренция на съответния пазар в страната. Становището следва бъде заведено в деловодството на КЗК в срок от седем дни от датата на публикуване на настоящото съобщение, като бъде подкрепено със съответни доказателства.

Съобщението е изготвено от уведомителя, като КЗК си запазва правото да се произнесе с окончателно решение след извършването на цялостна оценка на нотифицираната сделка, уточняват от регулатора.

Facebook logo
Бъдете с нас и във