Банкеръ Daily

Пари и пазари

Нов фонд „Експат Природни Ресурси за инвестиции в енергия и суровини“ с фокус върху този сектор

Комисията за финансов надзор издаде разрешение за организиране на договорен фонд Expat Natural Resources („Експат Природни Ресурси“). Колективната схема се управлява от „Експат Асет Мениджмънт“ и инвестиционният му фокус е насочен към секторите енергия, суровини, индустриални метали. Фондът е подходящ е за инвеститори, които търсят постигане на висока доходност при поемане на висок риск и запазване на ликвидността на инвестициите.
С този фонд българските индивидуални инвеститори ще имат лесен достъп до концентрирана експозиция върху енергийния и суровинен сектор. Expat Natural Resources ще има динамично управлявано портфолио с инвестиции преобладаващо в акции на енергийни и добивни компании, публично предлагани на световните борси, борсово търгувани фондове върху суровини и фючърси за суровини, благородни и цветни метали.
При създаването на фонд с такава насоченост, специфично насочен към секторите енергия и суровини, управляващото дружеството привлече като консултант водещия експерт в областта на енергетиката и природните ресурси Боян Рашев.
Фондът е от отворен тип. Не разпределя дивиденти. Печалбата и получените от позициите дивиденти се реинвестират, като това увеличава нетната стойност на активите в полза на инвеститорите. Договорен фонд Expat Natural Resources е с високорисков профил.
„Експат Капитал“, със своето лицензирано управляващо дружество „Експат Асет Мениджмънт“, е най-голямата независима компания за управление на активи в България. В допълнение компанията управлява и фамилия от фондови продукти, като Expat Natural Resources е 19-ият фонд в портфолиото на „Експат“.

Facebook logo
Бъдете с нас и във