Банкеръ Weekly

Пари и пазари

НИЗХОДЯЩИЯТ ТРЕНД ПРОДЪЛЖАВА

Макар и по-кратка от обикновено, изминалата седмица не отстъпи по динамика на нейната предшестваща. Като цяло пазара беше повлиян доста съществено от старта на най-голямото първично публично предлагане (IPO) на ценни книжа в сравнително кратката история на БФБ-София. Без съмнение събитие от този ранг заслужава присъствие на първите страници на икономическите медии, но освен това IPO-то на компания от този ранг успява да допринесе съществено и за популяризирането на капиталовия пазар сред масовия инвеститор. Освен нова надежда за поне бледо розово бъдеще на борсата Химимпорт донесе и сериозни капиталови размествания сред вече публичните акции. Едва ли е изненада за някого фактът, че за да акумулират около 50 млн. лв. за участие в публичното предлагане, инвеститорите закриват някои от вече съществуващите си позиции в други дружества. Това беше и основната причина за разпродажбите, които наблюдавахме при доста позиции на борсата.
И двата индекса загубиха по приблизително 2% от стойността си, като в самия край на седмицата SOFIX гравитираше около 937 пункта а BG40 около 174 пункта. Надолу се придвижиха повечето сини чипове, включени в изчислените на по-стария и тесен борсов индекс. Петрол отново се доближи до нивата около 3.40 лв. за дял, а книжата на Софарма се разменяха около 10.50 лева. к.к. Албена при изключително ниски обеми загуби близо 2% от капитализацията си до 76 лв. за дял. Котировките на Централна кооперативна банка и ДЗИ също се придвижиха надолу. При трезора основен продавач отново беше клиент на ЦКБ, а търговията се движеше при сравнително ниски до средни обеми. Застрахователят продължи да страда от хронична неликвидност, а нивата на търговия отново преминаха низходящо ключовото ниво от 100 лева.
От представителите на химическия сектор в SOFIX най-сериозни загуби за акционерите си донесе Неохим. Димитровградският торов завод продължи да поевтинява и в петък книжата му се разменяха на нивата около 48 лв. за брой, или близо 6% по-ниско от цената на отваряне в понеделник. Натиск от разпродажби имаше и при най-голямото и ликвидно дружество на борсата - БТК. Там обаче нивото от 9.60 лв. изглежда трудно преодолимо с оглед неимоверната подкрепа и саморегенериращите оферти купува. Такива оферти липсваха обаче при Кремиковци. Металургичният комбинат пострада от разпродажбите, макар че обемите бяха доста ниски. Проблеми с ликвидността липсваха при холдинговите дружества, но парадоксът се състоеше в това, че котировките им се движеха в контраст с останалата търговия.
Индустриален холдинг България се търгуваше на нивата около 4.50 лв. за дял, Синергон Холдинг - около 5.50 лв., а Албена Инвест Холдинг около 13.40 лв. за акция. Модерните напоследък компании като ХД Пътища и Варна Плод навлязоха в корективно, низходящо движение. Инфраструктурното дружество отново зае нивата около 3500 лв. за дял, а варненското тържище премина низходящо 300 лв. за акция. Негативно се развиха събитията и за акционерите на ДЗИ Банк. Новините около евентуалната продажба отдавна се калкулираха в цената и интензитетът на възходящото движение отслабна видимо. През изминалата седмица книжата на банката поеха надолу до нивата около 5.13 лв. за дял.

Facebook logo
Бъдете с нас и във