Банкеръ Daily

класация

Ниските оценки правят акциите добра алтернатива

Маню Моравенов, изпълнителен директор на "БФБ-София" (вляво) и Даниел Томов, изпълнителен директор на "Илевън Кепитъл", дадоха началото на търговията с акциите на фирмата. Листването е първото по време на пандемията.

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК

Януари - март 2020-а

Вече повече от десет години редакцията на "БАНКЕРЪ" публикува  в края на всяко тримесечие две свои уникални класации: за най-успешно дружество - Инвестиционен посредник, и за най-успешно Управляващо дружество. На тази база се определят и  представилите се най-добре  през годината структури. Ще припомним, че призът за най-добър инвестиционен посредник в България за 2019-а спечели "Елана Трейдинг" АД.

Сега предлагаме подреждането на инвестиционните посредници през първото  тримесечие на сегашната  година според критериите на "БАНКЕРЪ".  Данните, на основата на които е направено то, са представени от самите фирми, от "БФБ-София" АД, използвани са също и изчисления на редакцията. По-конкретно класацията обхваща периода от 1 януари до 31 март.

През първото тримесечие на 2020 -а  инвеститорите нямаха много основания за радост. Ликвидността остава ниска, нямаше нови емитенти, чиито акции да раздвижат борсовия пазар. Само четири са новите емисии, регистрирани за търговия на основния пазар BSE през периода - те обаче са облигации. SOFIX безпристрастно очерта случващото се на "Българска фондова борса" АД. Индексът на "сините чипове" загуби около 2.47% от стойността си и завърши в края на март при ниво  554.24 пункта.

Общо 34 от фирмите, притежаващи  лиценз да извършват  инвестиционни услуги у нас, са сключвали сделки на "Българска фондова борса" АД в периода между януари и март. А тринадесет от тях спечелиха точки по критериите на  класацията на "Банкеръ". Но само осем намериха място в крайното подреждане. Две от дружествата - "Елана Трейдинг" и "Капман", взеха точки и по четирите критерия, което предопредели и подреждането им в края на март.

Поредна размяна на върха направиха "Елана Трейдинг" и "Карол". По-голямата активност на брокерите на "Елана Трейдинг" върна дружеството на първото място. Със събраните  34 точки (от максимално възможните четиридесет) то заслужи признанието за

"Най-добър инвестиционен посредник"

през първото тримесечие. "Карол" направи крачка надолу и е на второто място. Точките, които "Капман" събра по  четирите показателя, го изведоха на почетната стълбица. Нито един от банковите брокери не успя да запише името си сред номинираните в крайното подреждане за периода.

През трите последни месеца на тази година

оборотът на "БФБ-София"

е по-висок спрямо декември 2019-а. В края на март на регулирания пазар брокерите изтъргуваха книжа на обща стойност 140.66 млн. лева. За сравнение, през четвъртото тримесечие той бе 135.14 млн. лева, по данни от борсовия оператор. Този резултат е постигнат след повече сключени сделки по-голям брой изтъргувани книжа. Нито един от банковите брокери не се нареди сред най-големите по оборот.

Лидер по този показател за първото тримесечие е "Карол". Дружеството е изтъргувало книжа на обща стойност  25.09 млн. лева. Тази сума е акумулирана в сключените 14 960 сделки, в които борсовите играчи са си разменили общо 19 533 397 акции. "Интеркапитал Маркетс" отстъпи първенството и е на второ място с 18.56 млн. лева. Съвсем близо до тях са "Елана", "Първа ФБК" и "Евро - Финанс" с оборот от около 17 млн. лева.

Заедно с по-високия оборот в периода между януари и март, статистиката отбелязва ръст и в

броя на сделките на БФБ-София

На регулирания пазар на финансови инструменти бяха сключени 40 974 контракта. За сравнение, през четвъртото тримесечие на миналата година те бяха 20 088 броя. Шест от инвестиционните посредници са осъществили  по над 1000 транзакции. "Карол" остава на върха с 14 960 сделки. През изминалите години това е обичайната позиция за фирмата по този показател в класацията на "БАНКЕРЪ". На следващите места отново са познати имена - "Елана Трейдинг" и "БенчМарк Финанс", съответно с по 8340 и 5543 покупко-продажби. Небанковите инвестиционни посредници потвърждават превъзходството си в този сегмент, и  само един от банковите брокери успя да влезе в групата на номинираните - "ОББ".

Между януари и март нямаше много работа за българските инвестиционни посредници. За този период три от тях са подпомагали  публични дружества при изготвянето на документи за

нови емисии от акции и облигации

Експертите на "Елана Трейдинг",  на"Капман" и на "АБВ Инвестиции",  са работили по един проект, който е стигнал до търговия на "Българска фондова борса" АД. Отбелязваме и факта, че някои от публичните компании сами подготвиха проспектите си за представяне пред Комисията по финансов надзор и така вземат късчета от хляба на брокерите. Продължават и някои процедури по обратно изкупуване на акции, но те са започнали в предишни месеци и затова не се отразяват в тази класация. Приключиха и някои търгови предложения към миноритарните акционери.

Прегледът на дейността на инвестиционните посредници показва, че частните интернет платформи за търговия са повишили броя на клиентите си. Те са привлекателни и с по-добрите условия за търговия. Липсата на публични данни за всички тези web базирани системи прави подреждането по показателя

електронна търговия на "БФБ-София"

малко условно. В края на март платформите: Elana BG Trader (на "Елана Трейдинг"), Karoll Broker (на "Карол"), BenchMark BG Trader (на "Бенчмарк Финанс"), CTrader (на "Капман") и EFOCS (на "Евро-Финанс"), отчитат повече абонати. През първата платформа са търгували 6562 човека, втората е ползвана от 3236, а третата - от 2598 абонати. Услугите на четвъртата са ползвали 545 клиенти. Интернет системата EFOS (на "Евро-Финанс") е привлякла 420 инвеститори.

В края на първото тримесечие "Карол" е на първо място в подреждането по показателя. Дружеството е с най-много сключени сделки при онлайн търговията и е с най-висок оборот. "Елана Трейдинг" пък е привлякла най-много клиенти. Колкото до банковите брокери - нито един от тях не успя да се нареди сред номинираните по показателя.

 

ПОБЕДИТЕЛЯТ

"ЕЛАНА Трейдинг" е един от първите инвестиционни посредници в България, който вече 28 години заема водеща позиция в търговията на финансовите пазари и инвестиционно банкиране, и е част от една от най-старите български финансови институции - "ЕЛАНА Финансов холдинг". "ЕЛАНА Трейдинг" е ексклузивен партньор за българския пазар на американската брокерска компания Auerbach Grayson от 1998 г. насам, а е част и от брокерска мрежа в 123 страни. Дружеството е дългогодишен партньор на европейската Saxo Bank за България при предлагане на търговия на световните финансови пазари. Инвестиционният посредник предлага три платформи за електронна търговия на всички пазари: ELANA BG Trader (за "БФБ-София"), ELANA MetaTrader (за валутна търговия), ELANA Global Trader (с най-голямото разнообразие от инструменти на над 30 борси в света и на Forex). Анализите на компанията се публикуват от Thomson Reuters, Bloomberg, Standard & Poor’s Capital IQ, FactSet и други водещи международни информационни компании. "ЕЛАНА Трейдинг" се представлява от председателя на съвета на директорите Радослава Масларска и от изпълнителния директор Момчил Тиков.

Facebook logo
Бъдете с нас и във