Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Ниски цени сринаха печалбата на "Свилоза"

Сривът на печалбата охлади амбициите на инвеститорите, които свалиха цената на акциите на "Свилоза" до нивото от март 2015-а.

С по-ниски приходи от продажби и с по-ниска печалба изпраща полугодието групата "Свилоза" АД. Положителният й финансов резултат се е сринал със 73.99% спрямо юни миналата година - до 2.493 млн. лева.  

Понижението е налице въпреки по-голямото количество продадена целулоза. Реално спадът се дължи на по-ниските продажни цени. Заедно с това през второто тримесечие на 2016 г. променливите разходи на тон произведена целулоза са се покачили. Основната причина за увеличението е повишението на доставната цена на дървесината, която е нараснала с 13.95% за периода.

Въпреки почти равните обеми на реализираната продукция през първото шестмесечие на тази година спрямо 2015-а, всички финансови показатели са на по-ниски нива. Основната причина за снижението е намалението на продажните цени, започнало в края на първо тримесечие и продължило до края на юни, отбелязват хората от фирмата. Според тях продажните цени за юни са най-ниските за 2016 година. Но очакват те да се повишат, което би трябвало да се усети след летните месеци юли и август.

Ситуацията на пазара в момента е доста неопределена на фона на превишаващо търсенето предлагане и на значителния обем на запасите по европейските пристанища. Като цяло евровите дестинации остават проблемни. За сметка на това клиентите, разплащащи се с долари, увеличават покупките си. При това положение и при запазване на стойността на тази валута дружеството очаква да се появи оживление.

Основно дъщерно дружество на "Свилоза", която се управлява от Красимир Дачев, е "Свилоцел" ЕАД. Компанията консолидира още "Биоресурс Свищов" ЕООД и "Северна дърводобивна компания" АД. "Свилоцел" е специализирано в производството и продажбата на сулфатна избелена целулоза и продукти от нея. "Свилоза" контролира 100% от капитала му чрез апортна вноска. Неговите резултати са от решаващо значение за цялата икономическа група.

Преобладаващият дял на продажбите за експорт прави дейността на "Свилоцел" силно зависима от състоянието на икономиките на съседните балкански държави и тези от Европейския съюз - Германия, Италия, Полша, Чехия. У нас остават само 15.3% от продукцията на завода.

Основни акционери в "Свилоза" са "А.Р.У.С холдинг" АД с дял от 80.67%, KBD SA с 12.6%, а други малки инвеститори и фирми притежават 6.73% от книжата с право на глас.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във