Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Нестабилна стабилност

Финансовото и икономическото положение на страната ни е крехко като рохко яйце. България е в състояние на нестабилна стабилност, защото за момента като че ли финансовата, фискалната и макроикономическата обстановка в страната изглеждат устойчиви. От друга страна обаче, вариантите за противопоставяне на евентуални бъдещи външни и вътрешни неблагоприятни за страната ни фактори като че ли са изчерпани. Не е за подценяване фактът, че прогнозите за потенциала на щатската икономика както и за броя на работещите бяха ревизирани в негативна посока. И черните облаци над Европа се сгъстяват. На този фон прословутата ни стабилност като че ли започва да се пропуква.


Участниците на международните финансови пазари като че ли също са усетили, че от страната ни лъха леко хладен ветрец. Това го доказват котировките по CDS(Credit Default Swap), или т.нар. рискови премии, начислявани върху държавните ни ценни книжа във връзка с вероятността поредното правителство у нас да престане да обслужва държавните задължения. В момента книжата с матуритет пет години се котират на 115 базисни точки спрямо 100 базисни точки в края на предишния месец, преди кризата у нас да вдигне градуса. Нека да отбележа, че в разгара на протестите по нашите улици котировките по петгодишния CDS достигнаха 140 базисни точки. Ще рече - може да се твърди, че доверието в страната ни вече е възстановено, но не напълно.


Фактът, че доходността на най-новата ни, търгувана на международните финансови пазари, еврооблигационна емисия с падеж юли 2017 в момента е 2.05% и е по-висока от 1.9%, колкото беше в средата на февруари, също подкрепя твърдението, че доверието на чуждестранните инвеститори е намаляло. От друга страна, трябва да се каже, че и не е така влошено, както беше в края на предишния и началото на сегашния месец. Тогава доходността на книжата се повиши до 2.25 % на годишна база, т.е. цената им се понижи в резултат на обратнопропорционална връзка цена/доходност.


Доходността и на деноминираната ни в долари глобална облигация, чийто падеж е януари 2015 г., се понижи спрямо нивата 1.44% на годишна база, на каквито се договаряше по време на кризата у нас, и в момента е 1.35 процента.


Доходността и на облигациите, търгувани само на вътрешния пазар, се повиши спрямо нивата от началото на годината.


Тон даде петгодишната облигационна емисия. На 18 февруари, когато оставката на бившия финансов министър вече беше на дневен ред, се проведе втори за годината аукцион, на който средната годишна доходност се повиши до 1.98 от 1.66%, на колкото тя се беше установила месец по-рано.


Тактично насроченият за 25 февруари аукцион беше отменен, защото не беше ясно колко висока доходност ще поискат първичните дилъри за предвидените за продажба тогава тригодишни ДЦК.


Песента след това поде и 10-годишната облигационна емисия с падеж юли 2023 година. На проведения на 11 март трети пореден за годината аукцион, когато бяха предложени допълнително книжа от нея с номинал 50 млн. лв., бе достигната средна доходност 3.6% на годишна база. За сравнение, през януари и февруари, когато се проведоха първите два търга, средната годишна възвръщаемост се установи на съответно на 3.4 и 3.23 процента.


С най-голям откат на доходността обаче може да се похвали седемгодишната еврова емисия, от която на 18 март се продаваха 20 млн. евро номинална стойност. Нейната възвръщаемост се повиши със цели 40 базисни точки, за да достигне 2.8% спрямо 2.4% отпреди месец.


На 25 март ще се проведе аукцион, на който ще се преотвори петгодишната облигационна емисия. Дали нейната доходност ще се повиши спрямо достигнатите на предишния търг 1.98%, ще се разбере в началото на следващата седмица.Петър Драмов, УниКредит Булбанк АД

Facebook logo
Бъдете с нас и във