Банкеръ Daily

Пари и пазари

Несигурност надвисна над банковите акции

И ноември не успя да разведри и да оживи пазарните играчи на "Българска фондова борса" АД. Отново видяхме малко сделки, скромен бе и оборотът в проведените двадесет и една търговски сесии. Нерви и проблеми създадоха тези вложения на инвеститорите. Котировките, с малки изключения, бяха под натиск и се потопиха още надолу.

В тази ситуация и борсовите индекси се представиха разнопосочно. През ноември измерителят на сините чипове SOFIX се понижи с още близо 2 процента. Включените в базата за изчисляването му 15 най-ликвидни компании помогнаха за този спад. Само пет от тях са печеливши през единадесетия месеци и донесоха радост за инвеститорите. В същото време девет от тези емисии бяха на загуба, а при една компания цената е без промяна. Всъщност през ноември и четирите индекса (SOFIX, BG TR30, BGBX 40 и BGREIT) са загубили част от стойността си.
Акциите на публичните банки също следваха негативната тенденция, оформила се  на "БФБ-София" през ноември. При всички тези дружества имаше борсови сесии, в които пазарните играчи показаха нежеланието си да сключват сделки с тях. Като следствие от това книжата им загубиха от стойността си. Това пък сви и пазарната капитализация на Централна кооперативна банка, на Първа инвестиционна банка и на Тексимбанк. В същото време липсата на движение при котировките на акциите на Българо-американска кредитна банка запази оценката й на нивото от последните два месеца.

В проведените двадесет и една борсови сесии на ноември видяхме прехвърлянето и на няколко по-големи пакети от книжата на Тексимбанк, което пък спаси общия баланс на изтъргуваните общо банкови акции. Инвеститорите си размениха 103 816 броя при 186 428 дяла от тях през десетия месец.

 

Цените на акциите на

Централна кооперативна банка

бяха малко по-високи спрямо отчетените през октомври. А като резултат от това и двете гранични стойности се издигнаха над тези от десетия месец. Но, заедно с това статистиката отчете и пет търговски дни без сделки с акциите на Централна кооперативна банка (ЦКБ).

Устремът от края на октомври продължи и още в първия борсов ден книжата на кредитната институция намериха своя връх - на цена 1.60 лева. Месец по-рано най-високата цена, срещу която играчите вземаха тези книжа, беше 1.5947 лв. за един брой. Двата плахи опита за скок над 1.60 лв. обаче не успяха.

От следващия ден акциите на ЦКБ изгубиха ритъм,  започнаха да губят и от стойността си, и така бе до края на месеца. На 27 ноември даже минаха и през най-ниската си цена за месеца - 1.525 лв. за един брой. И тук има добра новина за инвеститорите - котировката е с две стотинки над дъното от октомври.

Намалелите цени през втората половина на месеца и дребните изтъргувани пакети са причината между портфейлите на инвеститорите да прелетят само 36 029 броя или двойно по-малко спрямо октомври, когато се сключиха сделки за 81 721 дяла.

В крайна сметка тази слабост на акциите на ЦКБ стана причина те да загубят четири стотинки от цената си в последния търговски ден, което логично сви и пазарната капитализация на банката от групата "Химимпорт". Така според играчите на пазара оценката на кредитната институция падна до 197.10 млн. лв. и тя за първи път от юни остава под границата от двеста милиона.

Книжата на най-голямата банка с български капитал у нас

Първа инвестиционна банка

продължиха да поевтиняват и през ноември. Котировките не успяха да прескочат ключовата за тях цена от 3 лв. за дял. А не можем да пропуснем и факта, че в пет от търговските сесии офертите "продава" и "купува" не се срещнаха.

Въпреки че още в първия борсов ден бе постигната най-високата месечна цена - 3.0445 лв. за един брой, котировките на Първа инвестиционна банка (ПИБ) тръгнаха надолу. А през октомври наддаването за тези книжа стигна до 3.12 лева. В следващите дни, увлечени от общия спад на борсата, книжата й изгубиха няколко стотинки от стойността си и удариха месечното дъно - 2.92 лева. Известно успокоение за инвеститорите може да бъде факта, че през октомври най-ниската цена бе само 2.8743 лв. за един брой.

В последните борсови дни акциите на кредитната институция лъкатушеха нагоре-надолу по ценовата стълбица, но без големи отклонения. По тази причина те приключиха единадесетия месец на тази година с десет стотинки под стойността си от края на октомври, а и пазарната оценка на банката веднага отчете това намаление. Така на 29 ноември ПИБ беше оценена на 325.60 млн. лева.

Това развитие на събитията, естествено, доведе и до по-малко изтъргувани книжа - само 15 903, при 49 025 броя през октомври.

Цената на акциите на

Българо-американска кредитна банка

остана без промяна и е на нивото от септември и октомври - 6.45 лв. за един брой. Тази котировка, с леки вариации, всъщност се поддържа от март тази година. Сделки с книжата на БАКБ имаше само в три от борсовите дни.

По този начин банката на Цветелина Бориславова запази оценката си и на 29 ноември отново струва 159.26 млн. лева. Естествено и търговията с тези книжа не беше много активна - едва 830 акции си размениха акционерите на БАКБ при 4579 броя през октомври.

Малко от борсовите играчи се възползваха от възможността да търгуват с акциите на

Тексимбанк

Ниският интерес свали и цените на книжата й, а поради това и котировките отчетоха нови, по-ниски равновесни нива спрямо октомври.

Борсовите играчи бяха склонни да плащат най-много по 2.76 лв. (при номинал от 1 лв.), за да притежават книжа от "Тексимбанк".

В следващите дни книжата изгубиха още 10% от стойността си и краят на ноември дойде при 2.48 лв. за един брой, което формира ново месечно дъно след 2.54 лв. за октомври. Тъй като тази цена се оказа и последна за ноември, то и пазарната оценка на "Тексимбанк" намаля още. В края на единадесетия месец пазарната капитализация на кредитната институция е 69.43 млн. лв. в сравнение със 71.11 млн. лв. за октомври.

Въпреки че бяха отчетени шестнадесет борсови сесии без сделки, прехвърлянето на два по-големи пакета акции вдигнаха обема на изтъргуваните книжа - до 51 054 броя. Без тях балансът е само 407 акции.

Търговията на БФБ-София през тази година върви без ясна перспектива. Инвеститорите все още не изглеждат много ентусиазирани от това, което им се предлага на фондовия пазар.

На този фон банковите депозити у нас все още са най-привлекателната инвестиция, в която се вливат доста пари. Това пък подобрява финансовите показатели на кредитните институции. Така че притежанието и на банкови акции може да е една възможност за внасяне на повече оптимизъм в инвестиционния портфейл. За тези, които могат да си го позволят.

Следва обаче декември, който често в последните години преобръща борсовото настроение и портфейлите набъбват преди предстоящите празници. Заедно с това трябва да отбележим и оптимизмът на финансовите посредници относно динамиката на борсовите индекси на БФБ през последната четвърт на 2019-а. Оценките им се повишават леко спрямо традиционно слабото трето тримесечие, когато очакванията им бяха близо до неутралното ниво. Това четем в последното издание на бюлетина на Министерството на финансите "Финансов сектор: оценки и очаквания" (за IV тримесечие на 2019 г.), който отразява очакванията на различни групи финансови посредници по основни икономически показатели.

Ако погледнем и статистиката, през декември миналата година индексът на "сините чипове" SOFIX отчете ръст от 0.60% до 595.65 пункта.

Facebook logo
Бъдете с нас и във