Банкеръ Weekly

Пари и пазари

НЕРВНИ ДНИ ЗА НЕПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА

Предизборната седмица се оказа доста нервна за притежателите на непарични платежни средства. С наближаването на крайния срок на валидност на инвестиционните бонове (30 юни) търговията с тях стана доста изнервена и това едва ли изненада някого. Допълнителен стрес за спекулантите внесе промяната на стратегията за покупки от страна на Райфайзенбанк, чийто клиент продължи да набавя сериозни номинали. В последните дни на седмицата оборотът с приватизационни книжа надхвърляше 500 хил. лв., а цените им достигнаха 68 стотинки за лев номинал. Съгласно публикуваното съобщение в сайта на БФБ-София търговията с инвестиционни бонове ще бъде преустановена на 28 юни (вторник), а от 30 юни (четвъртък) те вече няма да са валидни. За разлика от тях компенсаторните бонове ще си останат платежно средство за още доста време. Въпреки това през изминалата седмица реституционните книжа загубиха около 7% от стойността си и се разменяха по около 65-67 ст. за лев номинал. Заедно с цената значително намаляха и обемите, което е белег за крехко статукво. Агенцията за приватизация оповести списък с 11 дружества с ограничена отговорност, дялове от които ще бъдат предложени на деветия неприсъствен публичен търг (9 НПТ), който се очаква да започне на шестия работен ден след датата на обнародване на решението в Държавен вестник. Всички предлагани пакети са миноритарни, като осем от дружествата ще се предлагат срещу непарични платежни средства, а три - срещу пари.

Facebook logo
Бъдете с нас и във